Zadania zlecane - konkursy dla organizacji pozarządowych

Ewidencja Godzin Wsparcia udzielonego beneficjentom ostatecznym projektów dofinansowanych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)

Wydział Programowania i Realizacji Zadań informuje, iż dla Zleceniobiorców objętych obowiązkiem prowadzenia Ewidencji Godzin Wsparcia została przygotowana nowa, docelowa aplikacja internetowa.

Nową aplikację cechuje zwiększona funkcjonalność oraz uproszczony sposób rejestrowania wsparcia. Wprowadzenie nowej Ewidencji Godzin Wsparcia usprawniło proces gromadzenia danych umożliwiło skrócenie czasu niezbędnego do obsługi aplikacji. Aplikacja będzie także sukcesywnie rozwijana w kierunku dalszego zwiększania jej funkcjonalności.

Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://egw.pfron.org.pl.

Aktywacja konta dla Zleceniobiorców objętych obowiązkiem prowadzenia EGW w poprzedniej aplikacji następuje po przesłaniu płyty CD/DVD zawierającej dotychczas zgromadzone dane zawarte w pliku „baza.mdb” znajdującym się w folderze „EGW” na dysku „C”.

Aktywacja konta dla Wnioskodawców, którzy brali udział w VII konkursie (moduł I -wsparcie realizacji zadań) nastąpi po podpisaniu umów o dofinansowanie.
 

Data publikacji 31.08.2010

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor:
Statystyka strony: 119297 wizyt