informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Fundusz

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Patronaty Honorowe PFRON

Zasady składania wniosków o Patronat Honorowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Patronatem honorowym PFRON mogą zostać objęte przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami PFRON.

PFRON obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia realizowane przez osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zwane dalej Organizatorami.

PFRON nie obejmuje patronatem honorowym działalności żadnego z Organizatorów, a jedynie konkretne przedsięwzięcia, wydarzenia, bądź projekty, zwane dalej Projektami realizowane przez Organizatorów.

W przypadku organizowania przez Organizatorów Projektów cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Organizatorzy Projektów cyklicznych, mogą się każdorazowo ubiegać o objęcie patronatem honorowym PFRON kolejnej edycji.

PFRON nie obejmuje patronatem honorowym działalności komercyjnej.

Przyznanie przez PFRON patronatu honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Organizatorów.

Wniosek Organizatora o objęcie patronatem honorowym PFRON, zwany dalej Wnioskiem, organizowanego Projektu należy przesłać najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji Projektu na adres:

Prezes Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

oraz w formie elektronicznej na adres: prezes_pfron@pfron.org.pl

Wniosek przesłany po terminie nie będzie rozpatrywany. Organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej o decyzji dotyczącej wniosku o udzielenie patronatu w terminie 14 dni od daty zarejestrowania wniosku w PFRON.

W uzasadnionych przypadkach, PFRON może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego wcześniej patronatu honorowego. Decyzja ta jest ostateczna.

Odebranie patronatu honorowego zobowiązuje Organizatora do bezzwłocznego usunięcia wszelkich informacji o objęciu patronatem honorowym przez PFRON projektu oraz usunięcia logotypu PFRON ze wszystkich materiałów informacyjnych oraz promocyjnych.

Organizator, który otrzymał pozytywną decyzję PFRON o przyznaniu patronatu honorowego, zobowiązany jest umieszczać na wszystkich materiałach informacyjnych/promocyjnych informację o patronacie honorowym PFRON oraz pobrany ze strony www.pfron.org.pl logotyp PFRON.

Organizator zobowiązany jest także umieści na swojej stronie internetowej – jeśli taką prowadzi – logo PFRON wraz z odsyłaczem do strony www.pfron.org.pl

Organizator zobowiązany jest po uzyskaniu patronatu honorowego PFRON przesłać do Biura Funduszu po dwa egzemplarze wszystkich materiałów informacyjnych/promocyjnych, na których umieszczona została informacja o patronacie honorowym bądź logotyp PFRON.

Organizator Projektu, objętego honorowym patronatem PFRON, zobowiązany jest niezwłocznie po ich uzyskaniu przesyłać do Biura Funduszu (wydarzenia@pfron.org.pl)  wszelkie informacje prasowe dotyczące realizowanego Projektu oraz podsumowanie z realizacji Projektu wraz z udokumentowaniem jego przebiegu (zdjęcia, filmy relacje pisemne i fotograficzne) .

Formularz wniosku o patronat honorowy PFRON

Rok 2017

 • Konferencja pod hasłem „Niepełnosprawni na rynku pracy”, Fundacja Łódź Akademicka, Łódź, 08.11.2017 r.
 • Inspirując Krzewimy Dobre Postawy, Fundacja DZIECIOM.TV, Warszawa, 2.10-30.10.2017 r.
 • Ogólnopolska Kampania Społeczna #17 milionów, Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat", Łódź, 1.10-30.10.2017 r.
 • V Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier, Fundacja Kultury Bez Barier, Warszawa, 29.09-15.10.2017 r.
 • 10-lecie działalności Przedsiębiorstwa Społecznego „Gospoda Jaskółeczka", Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego  „Wzajemna Pomoc", Radom, 28.09.2017 r. 
 • WalkCamp2- obóz nauki chodu na protezie podudzia, Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, Lancokorona, 26/29.09.2017 r.
 • Miting Lekkoatletyczny Otwarcie stadionu ,,LEKKOATLETYCZNA PERŁA OSTRÓDY", Gmina Miejska Ostróda, Ostróda, 23.09.2017 r.
 • Konkurs ,,Strona Internetowa Bez Barier" IX edycja, Fundacja Widzialni, Częstochowa, 15.09. 2017-2.03.2018 r.
 • XV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, Tczew, 11-15.09.2017 r.
 • XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „OPTAN 2017", Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka, Grudziądz, 7/10/09/2017 r.
 • Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stróże, 7.09.2017 r.
 • XX Jubileuszowy Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Otwórzmy serca dla niepełnosprawnych artystów", Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Brodnica, 6-8.09.2017 r.
 • „W obiektywie -tajemnice fotografii, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ,,Tęcza", Kraków, 25.08/ 15.11. 2017 r.
 • XV Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Osób Niepełnosprawnych, Podolany, 25.06.2017 r.
 • XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 23-25.06.2017 r.
 • Marsz św. Brata Alberta, Fundacja im. Brata Alberta, Rudawa, 12.06.2017 r.
 • Impreza sportowo-integracyjna pod hasłem „Boni - Sport na Zielonej”, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Świątniki Górne, 13.06.2017 r.
 • Impreza towarzysząca pod hasłem „Bieg o złotą monetę”, Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, Olsztyn, 04.06.2017 r.
 • IV Olimpiada Wiedzy dla uczniów z niepełnosprawnością, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 26.05.2017 r.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 24-25.05.2017 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Wspaniale jest się rozwijać – niepełnosprawni w biznesie”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin, 18.05.2017 r.
 • Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa „Zaczarowany Zakątek", Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza w Krakowie, Kraków, 25.03.2017 r.
 • Konferencja „Bezpieczeństwo pasażerów w transporcie zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych", Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Warszawa, 22.03.2017 r.
 • Konferencja "Biznes ukierunkowany społecznie", Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Konary, 16.03.2017 r.
 • XVII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej ON Intelektualnie „Albertiana", Fundacja im. Brata Alberta, Fundacja Anny Dymnej, „Mimo Wszystko", ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Teatr Juliusza Słowackiego w Krakowie, 13.03.2017 r.
 • XVII Wielki Integracyjny Bal "Radość Wasza- Radość Nasza", Stowarzyszenie,, Beskidzkie Więzi", Nowy Sącz, 09.02.2017 r.

Przedsięwzięcia długofalowe

 • powołanie Rady Pracodawców i Instytucji przy Instytucie Polityki Społecznej UW, Warszawa, 18.01.2017 r.
 • Platforma Internetowa Paradoxpower.pl (promocja twórczości osób niepełnosprawnych), Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret, Katowice, 2016-2017 r.
 • Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Usługi opiekuńcze dla ON"; udział w Radzie Programowej Inkubatora Innowacji Społecznych, PSONI, Warszawa, 2016-2020 r.
 • Europejski Program Aktywnej Rehabilitacji EPAR, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Bełchatów/Warszawa, 2016-2020 r.
 • Pilotażowy system skoordynowanej opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym realizowany w trybie ambulatoryjnym i domowym, przy udziale interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Warszawa, 2016 r.
 • Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, powołanym pod auspicjami Instytutu Transportu Samochodowego (ITS), Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 2016 r.
 • Koalicja Rzeczników Etyki i raportu Biznes i Prawa Człowieka, Sekretarz Generalny ONZ, United Nations, Global Compact w Polsce, Warszawa, 2016-2017 r.
 • Konkurs Zwyczajnie Aktywni, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej i Ruch Społeczny Polskie Amazonki, Warszawa, 11.2016 – 28.02.2017 r.
 • Konkurs „Strona internetowa bez Barier”, Fundacja Widzialni, Warszawa, 09.2016 – 04.2017 r.

Rok 2016

 • Obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawności, Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi „Anna”, Świnoujście, 16.12.2016 r.
 • Michael Jackson Instrumentalnie – koncert charytatywny, Stowarzyszenie Na Tak, w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod dyrekcją mjra Pawła Joksa, Poznań, 12.12.2016 r.
 • VI konferencja z cyklu „Spotkania Na Tak - Porozumiewam się, więc jestem”. Konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie Na Tak, Poznań, 2.12.2016 r.
 • GEPETTO –impreza integracyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Gepetto, MOPS w Koninie oraz oddział Wielkopolski PFRON, Konin, 1-2.12.2016 r.
 • 25-lecie Fundacji dla dzieci niepełnosprawnych "NADZIEJA”, Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych "NADZIEJA", Słupsk, 2-3.12.2016 r. (Gala 10.02.2017, 11.02.2017 Bal charytatywny, 16.03.2017 konferencja podsumowująca)
 • Dzień otwarty w ZUS dla osób niepełnosprawnych, ZUS, 2-3.12.2016 r.
 • XIV Międzynarodowy Turniej Szachowy, Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, Łodygowice, 21-27.11.2016 r.
 • Ogólnopolska konferencja projektu pod nazwą „Przedsiębiorczość społeczna dla niepełnosprawnych – upowszechnianie dobrych praktyk”, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Warszawa, 1.10-30.11.2016 r.
 • Konkurs „Samorząd równych szans 2016”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, 25.11.2016 r.
 • III edycja Konferencji ”Niepełnosprawni na rynku pracy”, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódź, 11.09.2016 r.
 • XV ogólnopolski Mityng Pływacki ON im. K.Brzęczka, Fundacja im. Brata Alberta i WTZ w Chrzanowie, Chrzanów, 27.10.2016 r.
 • Gala Finałowa II Pomorskiego Festiwalu Małych Form Artystycznych "Nasz Dom-Nasze Życie", Fundacja Słoneczna Jesień, Gdynia, 24.10.2016 r.
 • VI Turniej Finałowy Polskiej Ligi Rugby na Wózkach 2016, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Warszawa, 21-23.10.2016 r.
 • projekt „Sztuka bez barier – aktywizacja i kompleksowe wsparcie artystów niepełnosprawnych”, Centrum Rehabilitacji im. Ks. Bpa Jana Chrapka, Grudziądz, 19.10.2016 r.
 • Giełda Mocy 2016 - VI edycja, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawa, 19.10.2016 r.
 • "KSONalia: Pierwszy Jeleniogórski Tydzień Osób Niepełnosprawnych i Seniorów" / 15-lecie KSON, Jelenia Góra, 10-14.10.2016 r.
 • XXIV Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji REHABILITACJA, Łódź, 22-24.09.2016 r.
 • X Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Licheń Stary, 16-18.09.2016 r.
 • III Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Gdowie, Gdów, 18.09.2016 r.
 • XIX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych –OPTAN, Grudziądz, 1-4-09.2016 r.
 • Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 2016 r.
 • XII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Mazurska Szkoła Żeglarstwa, Giżycko, 24-26.06.2016 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku", Wrocław, 9.06 - 10.06.2016 r.
 • XIV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, Tczew, Gołuń, 6-12.06.2016 r.
 • I Ogólnopolska Konferencja „Prosimy dotykać eksponatów”, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk, 18.04.2016 r.
 • XVI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”, Kraków, 14.03.2016 r.
 • IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Białystok, Olimpiady Specjalne Polska, 9.03 - 20.03.2016 r.
 • Mistrzostwa Świata w narciarstwie biegowym i zjazdowym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Zakopane, 29.02 – 5.03.2016 r.

Rok 2015

 • XIII Międzynarodowa Konferencja Reha for the Blind in Poland, Warszawa, 03-04.12.2015 r.
 • Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy", Łódź, 06.11.2015 r.
 • Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. K. Brzęczka, Fundacja im. Brata Alberta, Chrzanów, 23.10.2015 r.
 • Konferencja „Cienie i blaski prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniającego również osoby niepełnosprawne”, Katowice, 12.10.2015 r.
 • Warsztaty "My też możemy ratować Życie" oraz "II Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy", Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK "Dar Życia" przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej, Szczyrk, wrzesień 2015 r.
 • Międzynarodowa konferencja "Negotiating Space for (Dis)ability in Drama, Theatre, Film and Media", Łódź, 25-27.09.2015 r.
 • XXIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA, Łódź, 17-19.09.2015 r.
 • II Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej połączony z Marszem po Zdrowie, 13.09.2015 r. w Gdów
 • XVIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „OPTAN 2015”, Grudziądz, 3-6.09.2015 r.
 • III edycja "Zdobywamy Górę Kamieńsk", Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Góra Kamieńsk, 16.08.2015 r.
 • Międzynarodowa konferencja "East European & Mediterranean Cerebral Palsy & Developmental Medicine Meeting", Poznań, 17-20.06.2015 r.
 • Mistrzostwa Świata Boccia Open Poznań 2015, Poznań,16-22.06.2015 r.
 • XIII Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych, Podolany, 13-14.06.2015 r.
 • XIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, Tczew oraz Gołuń, 08-12.06.2015 r.
 • II Olimpiada Wiedzy dla dzieci niepełnosprawnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 08.06.2015 r.
 • "Konferencja promująca działania Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych", Dąbrowa Tarnowska, 25.05.2015 r.
 • Konferencja "Petent 2.0" o nowoczesnej obsłudze interesanta w urzędzie, Poznań, 22-23.04.2015 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro. W 100-lecie kształcenia Głuchych w Łodzi", Łódź, 20-21.03.2015 r.
 • XV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana", Kraków, 09.03.2015 r.
 • Forum Polonicum, Encyklopedia Wsi i Regionów, Katowice
 • I Ogólnopolskie Paramistrzostwa Ratownictwa Przedmedycznego, Szczyrk, 25-27.01.2015 r.
 • IV edycja kampanii społecznej "SM-Walcz o siebie"
 • Projekt "Nie Bądź Ślepy na Kulturę - uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989-2014"
 • Projekt "Pilotażowego systemu skoordynowanej opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym realizowanego w trybie ambulatoryjnym i domowym, przy udziale interdyscyplinarnego zespołu specjalistów", Fundacja Urszuli Jaworskiej, 2015 r.
 • Projekt "PI-MIGACZ" - wspierający osoby niesłyszące w uzyskaniu prawa jazdy
 • Projekt "Przedsiębiorczość społeczna dla niepełnosprawnych – upowszechnianie dobrych praktyk”, który będzie realizowany w latach 2015-2016
 • Konkurs "Strona Internetowa Bez Barier" oraz VII edycja konferencji "Cyfrowo Wykluczeni", Fundacja Widzialni.

Rok 2014

 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina", Warszawa, 03.12.2014 r.
 • Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy", Łódź, 21-22.11.2014 r.
 • IV Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health, Wrocław 22-24.10.2014 r.
 • Kampania społeczna "Żyjmy lepiej, starzejmy się pogodniej" w ramach Światowego Dnia Reumatyzmu, Warszawa, 10.10.2014 r.
 • Międzynarodowa konferencja "Digital Home - zarządzania inteligentnym budynkiem", Kraków, 19.09.2014 r.
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe "Rehabilitacja według modelu biopsychospołecznego", Zamość, 13.09.2014 r.