informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Jeśli chcesz wysyłać elektronicznie wnioski o refundację składek, skorzystaj z aplikacji System Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Pytania i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR

1. Jakie wymagania techniczne powinien spełniać mój komputer, abym mógł korzystać na nim z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji?

REKOMENDACJE TECHNICZNE dla aplikacji SODiR on-line

System operacyjny:

 • Windows 7 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa),
 • Windows 8 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa),
 • Windows 10 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)

Do poprawnej obsługi Aplikacji SODiR Online zalecana jest jedna z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Mozilla Firefox w wersji 51,
 • Internet Explorer w wersji 11.

Uwaga!!! do korzystania z podpisu kwalifikowanego w SODiR on-line nadal wymagana jest instalacja  aktywnego składnika Java (JRE) w wersji 8.121

2. Co to jest certyfikat PFRON?

System SODiR służy do wysyłania do PFRON dokumentów (Wn-D wraz załącznikami INF-D-P i INF-O-PP/INF-O-PR, Wn-U-G z formularzami INF-O-P-dM/INF-O-P-dR, WN-U-A z formularzem INF-O-P-dR). Aby wysłać dokument do PFRON:

 • zaloguj się do systemu SODiR ( www.sod.pfron.org.pl );
 • w module Dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij odpowiedni wniosek;
 • odczytaj jaki status otrzymał wysłany dokument w module Korespondencja;

Certyfikat PFRON

Aby podpisywać dokumenty trzeba posiadać zarejestrowany w PFRON i ważny elektroniczny certyfikat, do którego celem autoryzacji każdego wniosku, używane jest hasło do klucza prywatnego. Bezpłatny certyfikat PFRON należy wygenerować  w module Administracja po zalogowaniu się na stronę internetową www.sod.pfron.org.pl. Jeśli w ustawieniach przeglądarki nie zmieniono domyślnego miejsca zapisu pobieranych plików, zapisany klucz zostanie umieszczony w katalogu „Pobrane”. Katalog „Pobrane” zazwyczaj znajduje się w lokalizacji: C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Pobrane.

Uwaga!!!
Nazwa zapisanego na dysku pliku w pierwszym etapie generowania certyfikatu zawiera: numer w rejestrze PFRON, datę i godzinę wygenerowania pliku np.

keystore_02R8219D5_bezCertyfikatu_20170301_080612.pfx

W drugim etapie generowania certyfikatu, podczas instalowania certyfikatu PFRON w module Korespondencja plik będzie zawierał numer certyfikatu i inną godzinę utworzenia

keystore_02R8219D5_19fed249f496a7ca _20170301_081015.pfx

Ostatnio wygenerowany przez Ciebie plik zawierający numer certyfikatu będzie służył do autoryzacji składanych za pośrednictwem SODiR dokumentów. Plik z certyfikatem można przenieść w dowolne miejsce na komputerze Użytkownika, a także można zmienić jego nazwę.

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON opisana jest w punkcie 3.

Certyfikat kwalifikowany

Dokumenty składane do PFRON możesz podpisać także nabytym od podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne certyfikatem kwalifikowanym. Jest to certyfikat objęty gwarancją prawną, wydawany na podstawie Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1579). Certyfikat taki jest równoważny podpisowi odręcznemu. Certyfikat kwalifikowany zarejestruj w SODiR poprzez zalogowanie się na stronie www.sod.pfron.org.pl, następnie wybierz moduł Administracja, opcję „Nowy certyfikat kwalifikowany” oraz dokonaj wyboru certyfikatu kwalifikowanego.

Uwaga!!!

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, System SODiR umożliwia autoryzowanie dokumentów podczas ich zapisywania i wysyłania za pomocą podpisu kwalifikowanego. Jednak do prawidłowej pracy z dokumentami, niezbędne jest wygenerowanie oraz wczytanie certyfikatu PFRON przed rozpoczęciem edycji formularzy.

Instrukcja rejestracji certyfikatu kwalifikowanego opisana jest w punkcie 4.

3. Jak wygenerować certyfikat PFRON?

Aby wygenerować certyfikat PFRON wybierz w module Administracja -  „Nowy certyfikat PFRON”.
W celu wygenerowania klucza prywatnego, kliknij przycisk „Generowanie żądania wydania certyfikatu”. Wówczas automatycznie wypełni się pozycja „Dane certyfikatu”.
Po wygenerowaniu żądania certyfikatu ukaże się informacja:

Żądanie certyfikatu zostało utworzone poprawnie. Szczeg&oacute;ły certyfikatu są widoczne na dole ekranu w okienku &bdquo;Dane certyfikatu. W dalszej kolejności należy podac hasło do klucza prywatnego oraz nacisnąć przycisk &bdquo;Wyślij do PFRON&rdquo; 

 Wybierz przycisk „OK”. Następnie wprowadź oraz powtórz hasło do klucza składające się z co najmniej 6 znaków (mogą to być litery bądź cyfry, bez polskich znaków np. ś, ć), które będzie wymagane przy każdym jego użyciu podczas pracy z dokumentami. Proces generowania certyfikatu kończy się naciśnięciem przycisku „Wyślij do PFRON”, który znajduje się na dole ekranu. Wówczas wyświetli się komunikat:

 Żądanie podpisu zostało przekazane do PFRON. Wygenerowany plik certyfikatu należy zapisać na dysku za pomocą akcji &bdquo;Zapisz&rsquo; w wyświetlonym okienku przeglądarki. Jeśli w ustawieniach przeglądarki nie zmieniono domyślego miejsca zapisu pobieranych plik&oacute;w, w&oacute;wczas zapisany on zostanie w lokalizacji : c:\użytkownicy\nazwa_użytkownika\pobrane. P zapisaniu pliku, nastąpi wylogowanie z systemu i należy ponownie zalogować się, aby zaimportować nowy certyfikat z korespondencji.

Po zakończeniu procesu generowania klucza, plik klucza zostanie udostępniony przez aplikację do zapisu na dysku.

 W&oacute;wczas wyświetli się komunikat z prośbą o akcję &bdquo;Zapisz plik&rdquo;

W celu zapisania pliku użyj akcji „Zapisz” dostępnej w okienku zapisu przeglądarki, które wyświetli się po naciśnięciu przycisku „Wyślij do PFRON”. Plik będzie miał nazwę:

keystore_<numer pfron>_bezCertyfikatu_<data>_<godzina>.pfx

(przykład pliku: keystore_02R8219D5_bezCertyfikatu_20170301_080612.pfx).

Po ponownym zalogowaniu się do Systemu w pierwszej kolejności odczytaj korespondencję przesłaną z Funduszu, do której zostanie dołączony certyfikat PFRON. W tym celu wybierz moduł Korespondencja, a następnie „Lista wiadomości otrzymanych” i naciśnij klawisz „Odśwież”.

Podczas instalowania certyfikatu PFRON kliknij przycisk „Przeglądaj” znajdujący się na dole ekranu. Wówczas otworzy się okno, w którym odszukaj  i wybierz  zapisany wcześniej plik:

keystore_<numer pfron>_bezCertyfikatu_<data>_<godzina>.pfx

oraz kliknij „Otwórz”. Klucz prywatny zostanie wczytany, co będzie widoczne na dole ekranu:

W&oacute;wczas wyświetli się komunikat z prośbą o akcję &bdquo;Zapisz plik&rdquo;

 

Po wczytaniu klucza oraz podaniu hasła, wybierz przycisk „Zainstaluj certyfikat”. Wówczas plik klucza z zainstalowanym certyfikatem zostanie udostępniony przez aplikację do zapisu na dysku. Plik będzie miał nazwę:

keystore_<numer pfron>_<numer certyfikatu>_<data>_<godzina>.pfx

Aby zapisać certyfikat, posłuż się akcją „Zapisz” dostępną w wyświetlonym okienku zapisu w przeglądarce. Jeśli w ustawieniach przeglądarki nie zmieniłeś domyślnego miejsca zapisu pobieranych plików, zapisany klucz zostanie umieszczony w katalogu „Pobrane”.

Katalog „Pobrane” zazwyczaj znajduje się w lokalizacji: C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Pobrane.

Po imporcie certyfikatu System powraca do listy wiadomości otrzymanych. Od tej pory wysyłane do Funduszu dokumenty będziesz mógł podpisywać zapisanym na komputerze certyfikatem PFRON.

Jeżeli korzystałeś już wcześniej z SODiR i Twój certyfikat stracił ważność – możesz wygenerować nowy certyfikat. W tym celu wybierz  moduł Administracja, a następnie funkcję „Nowy certyfikat PFRON”. Zostanie otwarty formularz przeznaczony do generowania nowego certyfikatu i wówczas należy postępować w sposób opisany jak wyżej.
Poniżej przedstawiono szczegółową instrukcje generowania certyfikatu PFRON.

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON. (pdf 1 MB)

4. Jak zarejestrować certyfikat  kwalifikowany?

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, System SODiR umożliwia autoryzowanie dokumentów podczas ich zapisywania i wysyłania za pomocą podpisu kwalifikowanego. Jednak do prawidłowej pracy z dokumentami, niezbędne jest wygenerowanie oraz wczytanie certyfikatu PFRON przed rozpoczęciem edycji formularzy. Instrukcja generowania certyfikatu PFRON opisana jest w punkcie 3.

Uwaga!!! do korzystania z podpisu kwalifikowanego w SODiR on-line nadal wymagana jest instalacja  aktywnego składnika Java (JRE) w wersji 8.121

Certyfikat kwalifikowany

Aby zarejestrować certyfikat kwalifikowany wybierz w module Administracja pozycję „Nowy certyfikat kwalifikowany”.

Ekran rejestracji certyfikatu kwalifikowanego

Następnie kliknij przycisk „Wybierz certyfikat” i zaznacz pole wyboru przy odpowiednim certyfikacie. Wówczas pozycje w polu szczegóły certyfikatu kwalifikowanego zostaną uzupełnione danymi.

 Ekran ze szczeg&oacute;łami certyfikatu kwalifikowanego

Po sprawdzeniu danych certyfikatu wybierz „Wyślij do PFRON”. O prawidłowym przebiegu rejestracji certyfikatu kwalifikowanego zostaniesz poinformowany następującym komunikatem:

 Ekran zawierajacy komunikat "Operacja zakończona sukcesem"

Aby móc podpisywać dokumenty podpisem kwalifikowanym w aplikacji SODiR, po poprawnym zarejestrowaniu certyfikatu wyloguj się i zaloguj ponownie.

Lista certyfikatów kwalifikowanych

W module Administracja w pozycji „Lista certyfikatów kwalifikowanych” znajdziesz szczegóły zarejestrowanych certyfikatów kwalifikowanych.

Lista certyfikat&oacute;w kwalifikowanych

 

Podpisywanie i wysyłanie dokumentów podpisem kwalifikowanym

Aby wysłać dokument z podpisem kwalifikowanym, należy po poprawnym wypełnieniu wniosku wybrać przycisk „Wyślij z podpisem kwalifikowanym”

 Ekran z przyciskiem Wyślij z podpisem kwalifikowanym

Poniżej przedstawiono rekomendacje techniczne i szczegółową instrukcje rejestracji certyfikatu kwalifikowanego.

Instrukcja rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w SODiR  (pdf)

5. Jak zmienić domyślne miejsce zapisu pobieranych plików/ certyfikatu PFRON??

Użytkownicy SODiR, dla których odnalezienie pliku z wygenerowanym certyfikatem jest nadmiernym utrudnieniem, mogą przed rozpoczęciem generowania pliku zmienić domyślną lokalizację zapisywania pobieranych plików.

Uwaga!!!
Nazwa zapisanego na dysku pliku w pierwszym etapie generowania certyfikatu zawiera: numer w rejestrze PFRON, datę i godzinę wygenerowania pliku np.

keystore_02R8219D5_bezCertyfikatu_20170301_080612.pfx

W drugim etapie generowania certyfikatu, podczas instalowania certyfikatu PFRON w module Korespondencja powyższy plik będzie zawierał numer certyfikatu i inną godzinę utworzenia.

keystore_02R8219D5_19fed249f496a7ca _20170301_081015.pfx

Ostatnio wygenerowany przez Wnioskodawcę plik zawierający numer certyfikatu będzie służył do autoryzacji składanych za pośrednictwem SODiR dokumentów. Plik z certyfikatem można przenieść w dowolne miejsce na komputerze Użytkownika, a także można zmienić jego nazwę.

Zmiana domyślnej lokalizacji zapisywania plików, jeśli używany jest Internet Explorer:
W pasku menu przeglądarki Internet Explorer wybierz Narzędzia, a następnie na liście poleceń kliknij w pozycję „Wyświetl pobrane pliki”

Ekran systemowy

 

W wyniku dokonanego wyboru otworzy się okno o nazwie „Wyświetlanie plików do pobrania - Internet Explorer”. W lewym dolnym rogu wyświetlonego okna wybierz „Opcje”. Wówczas otworzy się kolejne mniejsze okno o nazwie „Opcje pobierania”.

Ekran o nazwie Wyświetlanie plik&oacute;w do pobrania - Internet Explorer

 

Z reguły wskazane jest domyślne miejsce zapisu pobieranych plików w katalogu  „Pobrane”, jednakże w każdej chwili możesz zmienić miejsce zapisu pobieranych plików i poprzez przycisk „Przeglądaj” wskazać np. Pulpit.

Zmiana domyślnej lokalizacji zapisywania plików, jeśli używany jest Firefox:

W pasku menu przeglądarki  wybierz Narzędzia, a następnie kliknij „Opcje”

 

Menu przeglądarki 

 Wyświetli się wówczas okno, w którym kliknij w  zakładkę „Ogólne”.

 Ekran z opcjami

W sekcji „Pobieranie” z reguły wskazane jest domyślne miejsce zapisu pobieranych plików w katalogu  „Pobrane”, jednakże w każdej chwili możesz zmienić miejsce zapisu pobieranych plików i poprzez przycisk „Przeglądaj” wskazać np. Pulpit.

6. Jak wyczyścić cache przeglądarki?

Jeśli używany jest Internet Explorer:
Aby wyczyścić cache przeglądarki Internet Explorer z paska menu przeglądarki wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie Opcje internetowe.

 Ekran systemowy

W panelu Opcje internetowe wybierz zakładkę Ogólne, a w sekcji Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.

Ekran - Opcje internetowe 

W oknie Usuwanie historii przeglądania zaznacz dwie opcje: Tymczasowe pliki internetowe i Pliki cookie. Następnie kliknij przycisk Usuń i potwierdź  operację przyciskiem OK.

Okno Usuwanie historii przeglądania

Po wyczyszczeniu cache wyłącz całkowicie przeglądarkę i uruchom ponownie.

Jeśli używany jest Firefox:

Aby wyczyścić cache przeglądarki Mozilla Firefox z paska menu przeglądarki wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie Opcje.

menu lista - Narzedzia

W oknie Opcje wybierz zakładkę Sieć, a następnie w sekcji Treści w pamięci podręcznej kliknij przycisk „Wyczyść teraz” i potwierdź operację przyciskiem „OK”.

Okno - opcje - sieć

Po wyczyszczeniu cache wyłącz całkowicie przeglądarkę i uruchom ponownie.

7. Jak wyczyścić cache Javy?

Aby wyczyścić cache Java z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybierz opcję Panel sterowania.

Menu Start - Panel sterrowania

W oknie Panelu sterowania wybierz ikonę Java:

Okno - dostosuj ustawienia komputera

W oknie Java Control Panel wybierz zakładkę General i w sekcji Temporary Internet Files kliknij przycisk Settings… .

Okno Temporary files settings

Naciśnięcie przycisku „Delete Files” spowoduje wyświetlenie okna „Delete Files and Applications”, gdzie zaznacz wszystkie opcje i potwierdź operację przyciskiem „OK”.

Okno - Delete files...

8. Co w sytuacji, gdy nie mogę znaleźć na komputerze certyfikatu?

Jeśli nie możesz odnaleźć położenia certyfikatu na dysku, wystąp do PFRONu o wydanie nowego certyfikatu. W module Administracja jest opcja „Nowy certyfikat PFRON”. Procedura postępowania jest taka sama jak podczas generowania pierwszego certyfikatu. Instrukcja generowania certyfikatu PFRON (pdf 1.16 MB).

9. Komunikat „Błędny login lub hasło”. Co zrobić, żeby odzyskać dostęp do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w przypadku zapomnienia lub zagubienia loginu i/lub hasła do logowania?

ekran - logowanie

Aby  otrzymać nowe dane do logowania (jednorazowe hasło i/lub login) prześlij do Funduszu prośbę o ponowne udostępnienie danych umożliwiających zalogowanie się do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Prośba o nadanie nowego hasła i loginu powinna zawierać  następujące dane:

 • Imię i nazwisko/ Pełna nazwa Beneficjenta
 • Adres
 • NIP REGON
 • PESEL
 • Nr PFRON
 • login do logowania się w SODIR, otrzymany od PFRON (o ile jest znany)

Dodatkowo ww. prośba powinna być podpisana przez wnioskodawcę bądź osobę upoważnioną, dla której wnioskodawca przedłożył w Funduszu stosowne pełnomocnictwo.

Prośbę o nadanie nowych danych do logowania zawierającą wyżej wskazane informacje prześlij w formie pisma tradycyjnego do właściwego terytorialnie oddziału PFRON  bądź w formie maila na adres: sod@pfron.org.pl. Odpowiedź na poprawnie sformułowaną prośbę otrzymasz pisemnie za pośrednictwem poczty.

W sytuacji, gdy nie otrzymałeś jeszcze korespondencji z loginem i hasłem jednorazowym i nie masz możliwości złożenia wniosku elektronicznie - a zbliża się termin na jego złożenie - powinieneś przesłać dokumenty w formie papierowej do właściwego terytorialnie oddziału PFRON (link do zakładki Oddziały Funduszu) celem zachowania terminu.