Samorządy

Aktywny samorząd

Komunikat z dnia 19.03.2015: Uwaga studenci i realizatorzy pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).


Komunikat z dnia 11.03.2015: Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 


Komunikat z dnia 03.02.2015: Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.


Komunikat z dnia 12.06.2014: Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego - bieżącego roku szkolnego lub akademickiego.


Komunikat z dnia 12.06.2014: Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Komunikat z dnia 11.04.2014: Komunikat w sprawie możliwości przywracania terminu składania wniosków przez Realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Komunikat z dnia 25.02.2014: Uwaga realizatorzy pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Zarząd PFRON podjął kolejną uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku


Komunikat z dnia 25.02.2014: Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.


Komunikat z dnia 22.01.2014: Uwaga realizatorzy pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.


Komunikat z dnia 22.01.2014: Uwaga studenci!!! - Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraziła zgodę na podejmowanie przez Realizatorów programu decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.


Informacja dot. przebiegu konferencji pn. Pilotażowy program ”Aktywny samorząd” szansą na aktywizację zawodową osoby niepełnosprawnej po amputacji kończyn/y. Rola eksperta w realizacji programu.


Komunikat z dnia 10.05.2013: Spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich oraz PFRON


Komunikat z dnia 01.02.2013: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku 


Komunikat z dnia 25.01.2013: Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”. 


  • Program "Aktywny samorząd" (czytaj)
  • Zasady oraz załączniki (czytaj)
  • Katalog potencjalnych błędów – pilotażowy program „Aktywny samorząd” (pobierz)

Zapytania w sprawie zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd", można kierować na adres e-mail: as@pfron.org.pl

Data publikacji : 25.01.2013
19.03.2015

Wydział Realizacji Programów
Autor: Tomasz Wojakowski
Statystyka strony: 223495 wizyt