informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy

Infolinia 22 581 84 10 wew. 1 (godz. 9:00-15:00)

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 1. zasad i warunków, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń lub o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:
 • status osoby niepełnosprawnej w świetle ustawy o rehabilitacji;
 • zasady ustalania warunku efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń;
 • wliczanie pracowników niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia na podstawie przepisów krajowych i wspólnotowych w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń;
 • warunki udzielania pomocy publicznej, tj. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz warunki udzielania pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, tj. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne;
 • zasady ustalania kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych kwalifikujących się do dofinansowania;
 1. sporządzania i składania dokumentów przez:
 • pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 • osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne;
 • rolników ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne;
 1. stanu złożonego wniosku o wsparcie;
 2. wsparcia technicznego Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (w tym sposobu uzyskania loginu i hasła do systemu).

22 581 84 10 wew. 1

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl

Wydział ds. Ewidencji

Udzielanie informacji z zakresu:

 • rejestracji pracodawcy, który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych,
 • rejestracji osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
 • rejestracji niepełnosprawnego rolnika bądź rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika:

Telefony:

 • województwo małopolskie i opolskie
  22 50 55 703
 • województwo pomorskie i zachodniopomorskie
  22 50 55 728
 • województwo lubuskie, łódzkie
  22 50 55 743
 • województwo podkarpackie, lubelskie
  22 50 55 723
 • województwo wielkopolskie
  22 50 55 549
 • województwo śląskie
  22 50 55 640
 • województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie
  22 50 55 575 - w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  22 50 55 840 - w zakresie refundacji składki na ubezpieczenie społeczne prowadzących działalność gospodarczą oraz refundacji składek KRUS niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
 • województwo świętokrzyskie
  22 50 55 705 - w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  22 505 58 40 - w zakresie refundacji składki na ubezpieczenie społeczne prowadzących działalność gospodarczą oraz refundacji składek KRUS niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
 • województwo dolnośląskie
  22 50 55 705
 • województwo mazowieckie
  22 50 55 558

Udzielanie informacji:

 • w sprawach związanych z udzieloną pomocą publiczną, w tym sprawach wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis na wydatki dokonane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • w sprawach dotyczących możliwości otrzymania duplikatów zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o udzielonej pomocy publicznej.

Telefon:

22 50 55 714

Adres poczty elektronicznej: drp.wre@pfron.org.pl

Wydział ds. Rozliczeń i Wsparcia Departamentu

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • realizacji przelewów bankowych wystawionych przez PFRON z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
 • prawidłowości danych niezbędnych do poprawnego wystawienia przelewów z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - w tym wezwań do korekt rachunków bankowych,
 • wstrzymania wypłaty dofinansowania i refundacji w związku z istnieniem zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON powyżej 100 zł (art. 25c ust. 6 oraz art. 26a ust. 8 ustawy o rehabilitacji (...).

Telefon:

22 50 55 783

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych I

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • postępowania w sprawie przywrócenia terminu:

22 50 55 647, 22 50 55 843, 22 50 55 535, 22 50 55 625, 22 50 55 342

 • czynności sprawdzających:

22 50 55 267, 22 50 55 725, 22 50 55 708

 • postępowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich:

22 50 55 844, 22 50 55 451

 • wstrzymania refundacji składek z tytułu deklarowanych kwot składek wyższych niż standardowe:

22 50 55 267, 22 50 55 708

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa1@pfron.org.pl

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych II

Udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań w sprawie ustalenia wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakresie efektu zachęty,
 • wniosków o rozłożenie na raty lub umorzenie należności wobec PFRON, odroczenie terminu płatności należności wobec PFRON.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa2@pfron.org.pl

Telefony:

22 50 55 719, 22 50 55 240, 22 50 55 455, 22 50 55 718, 22 50 55 320, 22 50 55 706, 22 50 55 238, 22 50 55 638, 22 50 55 522

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych III

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • postępowań w sprawie oceny sytuacji finansowej, powiązań oraz limitu pomocy wobec  wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy publicznej w postaci dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • postępowań w sprawie ustalenia wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakresie korelacji zatrudnienia,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie finansowania wynagrodzeń ze środków publicznych,
 • postępowań w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie prowadzenia działalności w sektorze drogowego transportu towarów oraz przeznaczenia pomocy na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów,
 • postępowań w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie prowadzenia działalności w sektorze rolnictwa z tytułu wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa3@pfron.org.pl

Telefony:

22 50 55 508, 22 50 55 761, 22 50 55 324, 22 50 55 635, 22 50 55 593, 22 50 55 704, 22 50 55 707


Wydział ds. Postępowań Administracyjnych IV

Udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań administracyjnych w sprawie wypłaty środków – dofinansowanie i refundacja - w związku z niespełnianiem przesłanek ustawowych (np. wskaźnik 6 %, nieprawidłowości w ZUS, wynagrodzenie wypłacone w formie gotówkowej),
 • postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości należnego dofinansowania (poza postępowaniami z zakresu efektu zachęty oraz korelacji zatrudnienia),
 • postępowań administracyjnych w sprawie wstrzymania wypłaty środków, bądź odmowy wypłaty środków z powodu posiadania zaległości wobec PFRON przewyższających 100 zł,
 • postępowań wyjaśniających w zakresie potwierdzenia posiadania ustalonego prawa do emerytury (przed wypłatą środków).

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa4@pfron.org.pl

Telefony

22 50 55 771, 22 50 55 729, 22 50 55 730, 22 50 55 842, 22 50 55 767, 22 50 55 765, 22 50 55 284, 22 50 55 712, 22 50 55 840, 22 50 55 200, 22 50 55 789, 22 50 55 528

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych V

Udzielanie informacji w zakresie postępowań wyjaśniających oraz administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków PFRON tytułem dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z nieprawidłowościami:

 • wynikającymi z przeprowadzonych czynności sprawdzających i kontrolnych,
 • wynikającymi z analizy dokumentacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawców,
 • wynikającymi z przeterminowanych płatności z SODiR,
 • wynikającymi z niespełnienia innych przesłanek ustawowych (np. wypłata wynagrodzenia w gotówce, wykazanie niewłaściwego stopnia niepełnosprawności),
 • w związku z nieprawidłowościami w opłacaniu składek ZUS.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa5@pfron.org.pl

Telefony:

 • postępowania w oparciu o wyniki kontroli
  22 50 55 734, 22 50 55 488
 • postępowania w oparciu o wyniki z czynności sprawdzających
  22 50 55 539, 22 50 55 536, 22 50 55 251
 • postępowania związane z przeterminowanymi płatnościami z SODiR
  22 50 55 538
 • postępowania w sprawie zwrotu z tytułu niespełniania innych przesłanek
  22 50 55 538, 22 50 55 734, 22 50 55 488
 • postępowania w związku z nieprawidłowościami w opłacaniu składek ZUS
  22 50 55 514, 22 50 55 127, 22 50 55 463