informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy

Infolinia  22 581 84 10  wew. 1 (godz. 9:00-15:00)

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • sporządzania i składania dokumentów m.in. pomoc przy wykonaniu wniosków, korekt wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych itp.,
 • informowanie odnośnie ustalenia salda refundacji,
 • informowanie odnośnie ustalenia salda dofinansowania,
 • informowanie o sposobie uzyskania loginu i hasła do SODiR,
 • wsparcie techniczne Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

22 581 84 10 wew. 1

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl

Wydział ds. Ewidencji

Udzielanie informacji z zakresu:

 • rejestracji pracodawcy, który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych,
 • rejestracji osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
 • rejestracji niepełnosprawnego rolnika bądź rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika:

Telefony:

 • województwo małopolskie i opolskie
  22 50 55 703
 • województwo pomorskie i zachodniopomorskie
  22 50 55 728
 • województwo lubuskie, łódzkie
  22 50 55 720
 • województwo podkarpackie, lubelskie
  22 50 55 723
   
 • województwo wielkopolskie
  22 50 55 549
 • województwo śląskie
  22 50 55 640
 • województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie

22 50 55 575 - w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

22 505 58 40 - w zakresie refundacji składki na  ubezpieczenie społeczne prowadzących działalność gospodarczą oraz refundacji składek KRUS niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników

 • województwo świętokrzyskie

22 50 55 705 - w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

22 505 58 40 -  w zakresie refundacji składki na  ubezpieczenie społeczne prowadzących działalność gospodarczą oraz refundacji składek KRUS niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników

 • województwo dolnośląskie
  22 50 55 705

 • województwo mazowieckie
  22 50 55 558

Udzielanie informacji:

 • w sprawach związanych z udzieloną pomocą publiczną, w tym sprawach wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis na wydatki dokonane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • w sprawach dotyczących możliwości otrzymania duplikatów zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o udzielonej pomocy publicznej.

Telefon:

22 50 55 279

Wydział ds. Rozliczeń i Wsparcia Departamentu

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • realizacji przelewów bankowych wystawionych przez PFRON z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych i refundacji składek
  na ubezpieczenia społeczne,
 • prawidłowości danych niezbędnych do poprawnego wystawienia przelewów
  z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
  i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - w tym wezwań do korekt rachunków bankowych,
 • wstrzymania wypłaty dofinansowania i refundacji w związku z istnieniem zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON powyżej 100 zł (art. 25c ust. 6 oraz art. 26a ust. 8 ustawy o rehabilitacji (...).

Telefony

22 50 55 783

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych I

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • postępowań w sprawie przywrócenia terminu do złożenia dokumentacji przez beneficjentów ubiegających się o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
 • prowadzonych czynności sprawdzających związanych z nieprawidłowościami w opłacaniu składek ZUS,
 • wstrzymanych wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne wstrzymanych z tytułu deklarowanych kwot składek wyższych niż standardowe.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa1@pfron.org.pl

Telefony

22 50 55 725, 22 50 55 844, 22 50 55 451, 22 50 55 708, 22 50 55 342, 22 50 55 208, 22 50 55 843, 22 50 55 535, 22 50 55 625, 22 50 55 267

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych II

Udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań w sprawie ustalenia wysokości przysługującego dofinansowania
  do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakresie korelacji zatrudnienia oraz efektu zachęty,
 • wniosków o rozłożenie na raty lub umorzenie należności wobec PFRON, odroczenie terminu płatności należności wobec PFRON,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie finansowania wynagrodzeń ze środków publicznych.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa2@pfron.org.pl

Telefony

22 50 55 719, 22 50 55 698, 22 50 55 240, 22 50 55 455, 22 50 55 718, 22 50 55 320, 22 50 55 706, 22 50 55 238

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych III

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • postępowań w sprawie oceny sytuacji finansowej, powiązań oraz limitu pomocy wobec  wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy publicznej w postaci dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • postępowań w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie prowadzenia działalności w sektorze drogowego transportu towarów oraz przeznaczenia pomocy na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa3@pfron.org.pl

Telefony

22 50 55 508, 22 50 55 761, 22 50 55 189,
22 50 55 324, 22 50 55 635, 22 50 55 593


Wydział ds. Postępowań Administracyjnych IV

Udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań administracyjnych w sprawie wypłaty środków – dofinansowanie i refundacja - w związku z niespełnianiem przesłanek ustawowych (np. wskaźnik 6 %, nieprawidłowości w ZUS, wynagrodzenie wypłacone w formie gotówkowej),
 • postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości należnego dofinansowania (poza postępowaniami z zakresu efektu zachęty oraz korelacji zatrudnienia),
 • postępowań administracyjnych w sprawie wstrzymania wypłaty środków, bądź odmowy wypłaty środków z powodu posiadania zaległości wobec PFRON przewyższających 100 zł,
 • postępowań wyjaśniających w zakresie potwierdzenia posiadania ustalonego prawa do emerytury (przed wypłatą środków).

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa4@pfron.org.pl

Telefony

22 50 55 771, 22 50 55 729, 22 50 55 730, 22 50 55 842, 22 50 55 767, 22 50 55 765,
22 50 55 284, 22 50 55 712, 22 50 55 840, 22 50 55 200, 22 50 55 789, 22 50 55 528

Wydział ds. Postępowań Administracyjnych V

Udzielanie informacji w zakresie postępowań wyjaśniających oraz administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków PFRON tytułem dofinansowań do wynagrodzeń pracowników  niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z nieprawidłowościami:

 1. wynikającymi z przeprowadzonych czynności sprawdzających i kontrolnych,
 2. wynikającymi z analizy dokumentacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawców,
 3. wynikającymi z przeterminowanych płatności z SODiR,
 4. wynikającymi z niespełnienia innych przesłanek ustawowych (np. wypłata wynagrodzenia w gotówce, wykazanie niewłaściwego stopnia niepełnosprawności),
 5. w związku z nieprawidłowościami w opłacaniu składek ZUS.

Adres poczty elektronicznej: drp.wpa5@pfron.org.pl

Telefony

 1. postępowania w oparciu o wyniki kontroli:
  22 50 55 490, 22 50 55 539
 2. postępowania w oparciu o wyniki z czynności sprawdzających:
  22 50 55 251, 22 50 55 206, 22 50 55 110
 3. postępowania związane z przeterminowanymi płatnościami z SODiR:
  22 50 55 538, 22 50 55 536
 4. postępowania w sprawie zwrotu z tytułu niespełniania innych przesłanek:
  22 50 55 251, 22 50 55 539, 22 50 55 490, 22 50 55 538, 22 50 55 206, 22 50 55 110
 5. postępowania w związku z nieprawidłowościami w opłacaniu składek ZUS:
  22 50 55 514, 22 50 55 127, 22 50 55 463, 22 50 55 488, 22 50 55 666.