informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktualizacja wniosków na kolejny okres realizacji projektów wieloletnich (tryb pozakonkursowy)

Kto aktualizuje wniosek

Organizacje pozarządowe, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w konkursach:

Jakiego okresu dotyczy aktualizacja

Aktualizacja dotyczy realizacji projektu w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., tj.:

 • trzeciego okresu finansowania w konkursie nr 1/2020,
 • drugiego okresu finansowania w konkursie nr 1/2021.

Nowy termin na aktualizację wniosku

Dla okresu finansowania rozpoczynającego się w 2023 r. wyznaczony został nowy termin na aktualizację wniosku.

Organizacja pozarządowa aktualizuje wniosek poprzez Generator Wniosków do dnia 7 lutego 2023 r. do godz. 24:00. Złożenie zaktualizowanego wniosku w wersji papierowej nie jest wymagane.

Jak zaktualizować wniosek w Generatorze Wniosków

 1. Pracownik PFRON (opiekun projektu) zmienia status wniosku na:
  1. „propozycja aneksu dla trzeciego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie nr 1/2020,
  2. „propozycja aneksu dla drugiego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie nr 1/2021
 2. W podglądzie wniosku, w części „Podsumowanie” pojawi się przycisk „aktualizuj wniosek”. Organizacja pozarządowa używa tego przycisku w celu odblokowania wniosku do edycji.

Uwaga ! Jeżeli w Podsumowaniu wniosku nie jest widoczny przycisk „aktualizuj wniosek” należy skontaktować się z opiekunem projektu (pracownikiem Oddziału lub Biura PFRON), który dokona zmiany statusu we wniosku.

 1. W harmonogramie projektu oraz w tabeli budżetowej nie będą widoczne dane z poprzedniego okresu realizacji, dlatego Generator automatycznie będzie wykazywał błędy w Części B oraz w Części C wniosku (do czasu wprowadzenia nowych danych przez organizację). W części C wniosku, w pkt 5 „Wartość kosztorysowa projektu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych” rozwija się zakładka zawierająca dane dla aktualizowanego okresu finansowania (odpowiednio trzeciego lub drugiego).

Zmiana warunków konkursu – możliwość zwiększenia wnioskowanego dofinansowania

Z uwagi na nieprzewidziany wzrost cen towarów i usług, PFRON wprowadził możliwość wystąpienia o większą kwotę dofinansowania na realizację umów wieloletnich niż zaplanowana na 2023 rok we wniosku konkursowym. Obowiązują w tym zakresie następujące zasady:

 1. kwota, o jaką możliwe jest zwiększenie kwoty wnioskowanego dofinansowania w konkursie „Pokonamy bariery” nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika 13,6% i kwoty dofinansowania zaplanowanej na trzeci okres finansowania we wniosku złożonym w ramach konkursu,
 2. kwota, o jaką możliwe jest zwiększenie kwoty wnioskowanego dofinansowania w konkursie „Sięgamy po sukces” nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika 8,0% i kwoty dofinansowania zaplanowanej na drugi okres finansowania we wniosku złożonym w ramach konkursu,
 3. wartość wskaźnika nakładu zgłoszona w zaktualizowanym wniosku może przekroczyć wartość wskaźnika bazowego ustalonego w konkursie przez Zarząd PFRON dla danego rodzaju projektów.

O czym warto pamiętać

Podczas aktualizowania wniosku organizacja pozarządowa:

 1. zamieszcza we wniosku informacje dotyczące kolejnego okresu realizacji, w tym m.in. szczegółowy budżet i harmonogram projektu,
 2. uzasadnia konieczność wprowadzenia ewentualnych poprawek/zmian do projektu,
 3. uwzględnia obowiązujące, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, limity kosztów kwalifikowalnych oraz minimalną wysokość wkładu własnego,
 4. jeżeli nie korzysta z możliwości wystąpienia o zwiększenie kwoty dofinansowania - sprawdza, czy wnioskowana kwota dofinansowania nie jest wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu,
 5. sprawdza, czy wartość wskaźnika nakładu nie przekracza wartości wskaźnika bazowego ustalonego dla danego konkursu. Warunek nie obowiązuje, jeżeli organizacja korzysta z możliwości zwiększenia wnioskowanego dofinansowania ponad kwotę zaplanowaną na dany okres finansowania we wniosku złożonym w ramach konkursu.
 6. przedstawia wyjaśnienie, jeżeli wartość wskaźników nakładu jest wyższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku na pierwszy okres realizacji projektu,
 7. sprawdza, czy projekt zgłoszony w zaktualizowanym wniosku jest zgodny z projektem objętym umową wieloletnią,
 8. zatwierdza zaktualizowany wniosek do dnia 7 lutego 2023 r. do godz. 24:00.

Pomoc

Wsparcie techniczne (problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Generatora Wniosków) udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 16:00. Opis problemu proszę przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl wraz z linkiem do wniosku, którego dotyczy zgłoszenie. Prosimy o załączanie zrzutów ekranu obrazujących problem (o ile jest taka możliwość).

Pytania merytoryczne proszę kierować do opiekuna projektu (pracownika Oddziału lub Biura PFRON). Dane teleadresowe Funduszu.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków

Ocena formalna zaktualizowanego wniosku przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania wniosków. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

PFRON dokonuje analizy zaktualizowanego wniosku, w szczególności:

 • ustala, czy zgłoszony w  ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią,
 • ustala, czy ewentualne zgłoszone przez organizację pozarządową poprawki są racjonalne i niezbędne,
 • przeprowadza weryfikację budżetu projektu (w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów),
 • przeprowadza ocenę spójności budżetu z częścią merytoryczną projektu, a także ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu.

Przyznanie dofinansowania

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu zawierany jest aneks do umowy.

Data publikacji: 2023-01-18
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Inne aktualności z tej kategorii