informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, adres:
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500.

Kim jest inspektor danych w PFRON i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem ochrony danych w PFRON jest Sylwia Ratajczyk. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: iod@pfron.org.pl lub listownie na adres:
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustawy i dotyczą m.in.:

 1. Zwiększenia zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (Rehabilitacja Zawodowa), poprzez:
  • wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do wynagrodzenia;
  • wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników;
  • wsparcie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez inne działania w ramach rehabilitacji zawodowej;
  • zwiększenie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym;
  • aktywizowanie instytucji samorządowych w rozwijaniu rynku pracy osób niepełnosprawnych
  • gromadzenie środków na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych poprzez wpłaty obowiązkowe.
 2. Systemowego wsparcia rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej (Rehabilitacja Społeczna), poprzez:
  • wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej poprzez programy Rady Nadzorczej;
  • wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej poprzez Zadania Zlecane;
  • wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej poprzez JST (algorytm);
  • udzielanie wsparcia osób niepełnosprawnych, dotychczas będących poza systemem rehabilitacji społecznej;
  • wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych;
  • doskonalenie systemu informacji w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych/ pracodawców / opiekunów.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy oraz art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi informacyjnej klientów Funduszu w zakresie podanym przez Wnioskodawcę.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w Biurze PFRON oraz każdym Oddziale;
 • elektronicznie na adres mailowy: iod@pfron.org.pl;
 • listownie na adres: Biura PFRON oraz Oddziałów.

Adresy naszych Oddziałów, znajdziesz na stronie: www.pfron.org.pl (https://www.pfron.org.pl/kontakt/)

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, PESEL czy Nr PFRON).

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Klauzule informacyjne o zasadach przetwarzania danych osobowych dla byłych zleceniobiorców oraz dla byłych pracowników PFRON

Tłumaczenie na język migowy