informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Biuro PFRON

al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

tel. 22 581 84 10

Na stronie PFRON uruchomiliśmy zakładkę do obsługi on-line tłumaczeń migowych. Zakładka, oznaczona znakiem: znajduje się w prawym górnym rogu ekranu głównego witryny. Kliknięcie uruchamia aplikację, pozwalającą na połączenie się z tłumaczem on-line.

Kontakt z tłumaczem języka migowego (PJM/SJM) możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 .

Ponadto w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie została zapewniona obsługa osób niesłyszących przy pomocy tłumacza języka migowego on-line (PJM/SJM). Tłumacz pozwala osobom niesłyszącym, które posługują się językiem migowym, na kontakt z urzędnikami.

System jest oparty na bezpośrednim dostępie on-line (w godzinach pracy urzędu) do tłumaczy języka migowego poprzez specjalne urządzenie (wideofon). Urządzenia zostały zainstalowane na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol), w punkcie recepcji(parter, hol) w Biurze ds. Komunikacji (informacje dotyczące indywidualnych osób niepełnosprawnych, 9 piętro).

Osoby głuchoniewidome chcące skorzystać ze wsparcia tłumacza SKOGN (art. 10 ust. 1 Ustawy o języku migowym) prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem – z wyłączeniem sytuacji nagłych. (art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym)

Jednostki organizacyjne Biura Funduszu

 • Dyrektor Generalny - 22 50 55 222
 • Departament Wsparcia Zarządu - 22 50 55 768
 • Departament ds. Finansowych - 22 50 55 211
 • Departament ds. Rynku Pracy - 22 50 55 650, 22 50 55 651
 • Departament ds. Wpłat - 22 50 55 403, 22 50 55 404
 • Departament ds. Kontroli - 22 50 55 692
 • Departament ds. Windykacji Należności - 22 50 55 626, 22 50 55 631
 • Departament ds. Polityki Regionalnej - 22 50 55 370
 • Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  - 22 50 55 370
 • Departament ds. Dostępności - 22 50 55 847
 • Departament ds. Organizacyjnych - 22 50 55 244
 • Departament ds. Teleinformatyki - 22 50 55 798
 • Biuro Audytu Wewnętrznego - 22 50 55 653  
 • Biuro ds. Kapitału Ludzkiego
 • Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej - 22 50 55 742, 
  22 50 55 122
 • Biuro ds. Bezpieczeństwa
 • Biuro ds. Komunikacji - 22 50 55 273
 • Biuro ds. Rachunkowości
 • Biuro ds. Systemów Zarządczych

Oddziały PFRON

Kontakt z pracownikami Oddziałów PFRON zajmującymi się Systemem Obsługi Dofinansowań (SODiR)


Infolinia PFRON - 22 581 84 10  (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

Telefon jest dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00

Po odsłuchaniu komunikatu powitalnego oraz dotyczącego przetwarzania danych osobowych mogą Państwo wybrać profil tematyczny rozmowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać odpowiednią cyfrę na klawiaturze swojego telefonu:

1 -  Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS lub KRUS oraz systemu SODiR

2 - Obsługa deklaracji i wpłat obowiązkowych oraz systemu e-PFRON

3 - Informacja dla osób indywidualnych o wsparciu ze środków PFRON

4 - Informacja dla osób indywidualnych na temat dostępności w tym: informacji o braku dostępności, wniosku o zapewnienie dostępności oraz skargi na brak dostępności

6 - Інформація українською мовою

 

1 - Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS lub KRUS oraz systemu SODiR

INFOLINIA: 22 581 84 10, numer wewnętrzny: 1

Pracownicy infolinii udzielają informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Więcej informacji o zakresie udzielanych wyjaśnień oraz numery telefonów do  Departamentu ds. Rynku Pracy

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl


2 - Obsługa deklaracji i wpłat obowiązkowych oraz systemu e-PFRON

INFOLINIA:  22 581 84 10, numer wewnętrzny: 2

W kwestiach wpłat obowiązkowych oraz w razie problemów w obsłudze systemu e-PFRON2 - możecie Państwo korzystać ze wsparcia pracowników Departamentu ds. Wpłat - w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00.

Więcej informacji o zakresie udzielanych wyjaśnień oraz numery telefonów do Departamentu ds. Wpłat


Adres poczty elektronicznej:

 • ewidencja@pfron.org.pl - sprawy dotyczące rejestracji i aktualizacji danych o pracodawcy
 • epfron@pfron.org.pl - zapytania dotyczące teletransmisji danych (system e-PFRON2)
 • dw_rozliczenia@pfron.org.pl - dokonywanie wpłat - w tym numery rachunków bankowych PFRON; rozliczanie - w tym salda, zwroty, nadpłaty, odsetki, zaświadczenia; rozłożenie na raty, odroczenia, umorzenia, odwołania i zażalenia, postępowania


3 -
Informacja dla osób indywidualnych o wsparciu ze środków PFRON

INFOLINIA:  22 581 84 10, numer wewnętrzny: 3

Zapytania dotyczące zadań ustawowych i programów PFRON realizowanych na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

 • dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;
 • moduły I i II pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”;
 • funkcjonowanie WTZ-ów, ZAZ-ów; 
 • zasady dofinansowania uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

 

Kontakt w sprawie programów PFRON

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: programy@pfron.org.pl

Kontakt w sprawie programu "Aktywny samorząd".

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: as@pfron.org.pl

Kontakt w sprawie zadań zlecanych organizacjom i fundacjom.

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl

 

4 -  Informacja dla osób indywidualnych na temat dostępności

INFOLINIA:  22 581 84 10, numer wewnętrzny: 4

Zapytania dotyczące między innymi: informacji o braku dostępności, wniosku o zapewnienie dostępności oraz skargi na brak dostępności


6 - Інформація українською мовою

Інфолінія: 22 581 84 10, внутрішній номер: 6


Infolinia SOW - 800 889 777
(połączenie bezpłatne)

Telefon jest dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00

Pracownicy infolinii udzielają informacji w zakresie:

 • nawigacja w Systemie SOW;
 • wprowadzanie danych w pola formularza wniosku (dotyczy wymaganego formatu w celu poprawnego walidowania się wniosku);
 • wypełnianie pól formularza wniosku (w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań);
 • problemy techniczne w działaniu aplikacji.


Infolinia iPFRON+ 800 007 140 

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Można również przesłać pytania na adres skrzynki pocztowej: ipfronplus_infolinia@pfron.org.pl.

Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy PFRON odpowiada za kontakt z przedstawicielami mediów.  

Adres poczty elektronicznej: rzecznik@pfron.org.pl

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym


Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można składać na kilka sposobów:

osobiście,

przyjęcia interesantów w Biurze PFRON al. Jana Pawła II nr 13, 9 piętro pokój nr 903

 • poniedziałek - w godzinach 10.00– 18.00
 • wtorek – piątek: w godzinach 9.00 – 15.00;

drogą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@pfron.org.pl lub interwencje@pfron.org.pl


drogą pocztową na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

al. Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa;

pisemnie:

Kancelaria Biura Funduszu parter pokój nr 1 lub w Oddziałach Funduszu.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym


Antykorupcja

1 kwietnia 2014 uchwałą Nr 37 Rady Ministrów został ustanowiony Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019. Opublikowano go w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 299, a wszedł w życie 29 kwietnia 2014 r. Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną.
Wszelkie działania o charakterze podejrzenia korupcji, które dotyczyć mogą pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prosimy zgłaszać na adres: korupcja@pfron.org.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): bip@pfron.org.pl

Redakcja strony internetowej 

Kontakt drogą elektroniczną: redakcja@pfron.org.pl

Tłumaczenie na język migowy