informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych projektów złożonych w ramach trzynastego konkursu w następujących celach programowych:

Dofinansowanie uzyskały projekty, które otrzymały w trakcie oceny merytorycznej:

  • w celu programowym 3 – minimum 43 punkty,
  • w celu programowym 4 – minimum 43 punkty,
  • w celu programowym 5 – minimum 42 punkty.

Aktualne listy rezerwowe:

Listy rezerwowe dla celów programowych 1 i 2 pozostają bez zmian.

Zarząd PFRON przyjął również rezygnację z realizacji dofinansowanego projektu, złożoną przez Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, projekt „Aktywni wżyciu i w pracy II. Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność zawodową i społeczną osób ze schorzeniami specjalnymi”, nr wniosku 7682, cel programowy 1.

W związku z niniejszą decyzją wysokość środków na realizację konkursu trzynastego zwiększona została do kwoty 75.744.821,30 zł. Ponieważ nadal są to środki niewystarczające na udzielenie dofinansowań na realizację wszystkich projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie w konkursie trzynastym, Zarząd PFRON prowadzi działania zmierzające do zwiększenia środków w tym tytule planu finansowego. O wynikach prowadzonych działań Fundusz będzie informował na bieżąco.

Aktualnie alokacja środków na cele programowe trzynastego konkursu przedstawia się następująco:

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Suma dofinasowań narastająco

Alokacja środków (%)

Cel 1

7%

3 500 000,00

9 976 660,67

13,17%

Cel 2

65%

32 500 000,00

52 887 326,89

69,82%

Cel 3

15%

7 500 000,00

5 577 690,15

7,36%

Cel 4

8%

4 000 000,00

6 440 384,99

8,50%

Cel 5

5%

2 500 000,00

862 758,60

1,14%

ogółem

100%

50 000 000,00

75 744 821,30

100,00%

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów, obowiązujących dla celów programowych, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań”.

PFRON przypomina, że dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymanych z PFRON wramach umowy.

 

Data publikacji: 2014-04-07
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska