informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej (...)

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach trzynastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON skierował do ponownej oceny merytorycznej następujące wnioski złożone na realizację projektów w trzynastym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 • wniosek nr 7334 złożony przez Fundację Kamili Skolimowskiej z Warszawy, pt. „5. Memoriał Kamili Skolimowskiej - zawody integracyjne z udziałem sportowców niepełnosprawnych”, cel programowy 3,
 • wniosek nr 7807 złożony przez Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy AWF z Warszawy, pt. Organizacja Pucharu Świata w szermierce na wózkach „Szabla Kilińskiego”, cel programowy 3,
 • wniosek nr 6888 złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „CHRONICA”, pt. „Długoterminowa interdyscyplinarna terapia pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii”, cel programowy 2,
 • wniosek nr 7238 złożony przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, pt. Jesteśmy tutaj”, cel programowy 4.

Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały wnioski:

 • wniosek nr 7334 złożony przez Fundację Kamili Skolimowskiej z Warszawy, pt. „5. Memoriał Kamili Skolimowskiej - zawody integracyjne z udziałem sportowców niepełnosprawnych”; średnia liczba punktów: 36,5
 • wniosek nr 7807 złożony przez Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy AWF z Warszawy, pt. Organizacja Pucharu Świata w szermierce na wózkach „Szabla Kilińskiego”; średnia liczba punktów: 37

Negatywną ocenę merytoryczną uzyskały wnioski:

 • wniosek nr 6888 złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „CHRONICA”, pt. „Długoterminowa interdyscyplinarna terapia pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii”,
 • wniosek nr 7238 złożony przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, pt. Jesteśmy tutaj”.

Wniosek nr 7334 złożony przez Fundację Kamili Skolimowskiej z Warszawy, pt. „5. Memoriał Kamili Skolimowskiej - zawody integracyjne z udziałem sportowców niepełnosprawnych”, otrzymał dofinansowanie w kwocie ogółem 295.000,00 zł.

 • wniosek nr 7807 złożony przez Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy AWF z Warszawy, pt. Organizacja Pucharu Świata w szermierce na wózkach „Szabla Kilińskiego”, otrzymał dofinansowanie w kwocie ogółem 300.050,00 zł.

Oba wnioski będą realizowane w Biurze PFRON.

Zarząd PFRON przyjął również rezygnacje z realizacji dofinansowanych projektów złożone przez Wnioskodawców:

 • Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej siedzibą w Jarosławiu, projekt „Piłka łączy”, nr wniosku 7268, cel programowy 3;
 • Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie, projekt „Wielozadaniowy Ośrodek Integracji”, nr wniosku 7477, cel programowy 4;
 • Konwent OO. Bonifratrów z siedzibą w Konarach, projekt „Razem damy radę” – Bonifraterski system wsparcia rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych”, nr wniosku 7536, cel programowy 5;
 • Fundacja „Rak’n’Roll – wygraj życie” z siedzibą w Warszawie, projekt „ Kurs na pomoc niepełnosprawnym ze względu na choroby onkologiczne” nr wniosku 7511, cel programowy 5;
 • Caritas Polska z siedzibą w Warszawie (Lider), projekt „Ośrodki informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” nr wniosku 7203, cel programowy 4;

Aktualnie alokacja środków na cele programowe trzynastego konkursu przedstawia się następująco:

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Suma kwot dofinansowań (2013)

Suma kwot dofinansowań (2014)

Suma dofinansowań narastająco

Alokacja środków (%)

Cel 1

7%

3 500 000,00

5 711 648,78

4 265 011,89

9 976 660,67

9,78%

Cel 2

65%

32 500 000,00

40 005 848,73

12 881 478,16

52 887 326,89

51,84%

Cel 3

15%

7 500 000,00

0,00

17 677 305,92

17 677 305,92

17,33%

Cel 4

8%

4 000 000,00

0,00

15 433 286,69

15 433 286,69

15,13%

Cel 5

5%

2 500 000,00

0,00

6 043 949,97

6 043 949,97

5,92%

ogółem

100%

50 000 000,00

45 717 497,51

56 301 032,63

102 018 530,14

100,00%

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów, obowiązujących dla celów programowych, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań”.

PFRON przypomina, że dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

 1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymanych z PFRON wramach umowy.
Data publikacji: 2014-08-22
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii