informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja dotycząca wybranych kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w latach 2013-2015

Opis sprawy wraz z diagnozą i wyznaczonymi celami.

W związku z pracami w MRPiPS prowadzonymi w II półroczu ubiegłego roku nad rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym w zakresie zwiększenia wysokości dofinasowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z dniem 1 stycznia 2016 r. Fundusz wystąpił pismem Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON z dnia 11.08.2015 r. (WEF/561/2015/w) do wszystkich starostów powiatów oraz prezydentów miast na prawach powiatu o sporządzenie informacji wg przygotowanego wzoru, dotyczącej wybranych kosztów działania wtz za okres 2013 r. - I półrocze 2015 r. Odpowiedzi udzieliło 255 samorządów na ogólną liczbę 380. Na ich podstawie z wybranych losowo ankiet po 3 z każdego województwa, Wydział Ekonomiczno – Finansowy sporządził sygnalną informację dotyczącą średnich miesięcznych wynagrodzeń (brutto) oraz innych wydatków związanych z bieżącą działalnością wtz w latach 2013 r.-I półrocze 2015 r. - załącznik nr 1.

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na naradzie dyrektorów w dniu 14 września ubiegłego roku w Białobrzegach oraz w związku z zaleceniem Prezesa Zarządu Pani Teresy Hernik dotyczącym wyliczenia średniego wynagrodzenia instruktorów i kadry wtz na podstawie danych ze wszystkich warsztatów, Wydział Ekonomiczno-Finansowy pismem z dnia 14.10.2015 r. (WEF/718/2015/w) skierowanym do wszystkich dyrektorów Oddziałów PFRON przesłał kserokopie otrzymanych wcześniej ankiet dotyczących 490 wtz (na ogólną liczbę 699) działających na terenie 255 samorządów, sporządzone i przesłane do Biura Funduszu przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z prośbą o zweryfikowanie we współpracy z powiatami danych zawartych w ankietach oraz ich uzupełnienie o dane liczbowe dotyczące całego roku 2015 (w ankietach dane za I półrocze 2015 r.) oraz uzyskanie brakujących ankiet wtz, których powiaty nie przesłały do Funduszu. W oparciu o zebrany materiał Oddziały miały obowiązek sporządzić dla każdego wtz informację wg wzoru przygotowanego w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym oraz zestawienie zbiorcze charakteryzujące wszystkie wtz razem działające na terenie danego województwa i przesłania ich w terminie do 31.01.2016 r.

Na podstawie przesłanych materiałów i dokonanej weryfikacji oraz uzupełnienia we współpracy z Oddziałami Funduszu, Wydział Ekonomiczno-Finansowy sporządził zbiorczą informację dotyczącą średnich wybranych kosztów działalności wszystkich wtz w podziale na województwa i w kraju ogółem w okresie 2013 r.-2015 r. - załączniki nr 2-17 dane w przekroju poszczególnych województw i załącznik nr 18 dla kraju ogółem.

Z powyższych danych wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie wszystkich pracowników zatrudnionych w wtz w przeliczeniu na etat w roku 2015 wynosiło 2776,00 zł brutto, natomiast wynagrodzenie kadry administracyjnej, zarządzającej, biurowej 4427,00 zł brutto, gdy średnie miesięczne wynagrodzenie kadry zaangażowanej w proces rehabilitacyjny 2508,00 zł brutto tj. tylko o 151,00 zł więcej od średniego miesięcznego wynagrodzenia kadry pomocniczej. Powyższe różnice w płacach poszczególnych grup pracowników wtz występują również w latach 2013 i 2014 (wykres nr 1). Jednocześnie udział wynagrodzeń osobowych w ogólnych kosztach działalności wtz ma tendencję rosnącą tj. od 61% w 2013 r. do 64% w 2015 r.

Wykres nr 1 - Średnia miesięczna wysokość kwoty treningu ekonomicznego przypadająca na jednego uczestnika wtz w latach 2013 r.-2015 r. wynosiła odpowiednio 58,00 zł, 56,00 zł i 53,00 zł.

Średnia miesięczna wysokość kwoty treningu ekonomicznego przypadająca na jednego uczestnika wtz w latach 2013 r.-2015 r. wynosiła odpowiednio 58,00 zł, 56,00 zł i 53,00 zł.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy, kwiecień 2016

Wykres nr 2 - Liczba pracowników zatrunionych w WTZ (w etatach) w latach 2013-2015

Wykres nr 2 - Liczba pracowników zatrunionych w WTZ (w etatach) w latach 2013-2015

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy, kwiecień 2016

Udział liczby pracowników kadry administracyjnej, zarządzającej, biurowej w zatrudnieniu ogółem wynosił w latach 2013 r.-2015 r. odpowiednio 14,9%, 14,9%, 14,8%, kadry zaangażowanej w proces rehabilitacyjny - kadra merytoryczna 75%, 75,1%, 75,4 % a pracowników pomocniczych 10,1%, 10%, 9,8% (Wykres nr 2).

Data publikacji: 2016-05-24
Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Autor: Michał Gadomski
liczba wyświetleń: 2626

Inne aktualności z tej kategorii