informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jak wypełnić obowiązek informacyjny przy realizacji zadania ze środków publicznych?

Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Zawiera je opublikowane właśnie rozporządzenie Rady Ministrów, które w odniesieniu do art. 35a ust. 1 i art. 35b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych precyzuje rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji, a także okres, w którym mają być realizowane.

Aby poinformować opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu, beneficjent jest obowiązany do:

  • zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
  • zamieszczenia plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
  • zamieszczenia stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada). 

Podmiot nie jest zobowiązany do wymienionych działań informacyjnych, jeśli całkowity udział środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w realizacji inwestycji nie przekracza 50 tys. zł. Obowiązku informacyjnego nie ma także wtedy, gdy podmiot realizuje zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. euro.

W załączniku do rozporządzenia znajdują się wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych oaz szczegółowe wskazówki techniczne. Należy pamiętać, że wzory są obowiązkowe, tzn. nie można ich modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych w formie edytowalnych plików cyfrowych, a także pliki cyfrowe z wizerunkiem barw Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).
Data publikacji: 2021-05-27
Autor: Wydział ds. Komunikacji

Inne aktualności z tej kategorii