informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie obowiązku poświadczania udziału beneficjentów ostatecznych w projektach dofinansowanych w ramach trzynastego konkursu o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż zgodnie zpostanowieniami „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania od każdego beneficjenta ostatecznego projektu (nie rzadziej niż raz w miesiącu) poświadczenia korzystania ze wsparcia w ramach projektu (podpis na liście obecności dotyczącej formy wsparcia z której korzysta beneficjent). W przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych – lista podpisywana jest przez przedstawiciela ustawowego tej osoby.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do udostępnienia PFRON poświadczeń podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wizyt monitoringowych.

Powyższe postanowienia dotyczą projektów realizowanych w ramach:

  • celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
  • celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  • celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia (typ projektu: treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny),
  • celu programowego 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych (typ projektu: organizowanie i prowadzenie szkoleń iwarsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych).

Należy zaznaczyć, iż beneficjent ostateczny potwierdza otrzymane wsparcie jedynie wtych miesiącach, w których wsparcie to zostało mu faktycznie udzielone (dotyczy beneficjentów, którzy w ciągu całego okresu realizacji projektu korzystają z danej formy wsparcia w wybranych miesiącach).

W przypadku osób, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych:

  1. nie jest możliwe udzielanie poświadczeń przez osobę prowadzącą zajęcia wramach danej formy wsparcia,
  2. możliwe jest wydawanie poświadczenia przez osobę, która towarzyszy beneficjentowi ostatecznemu na zajęciach (np. przez tłumacza przewodnika) – o ile występują istotne trudności w uzyskiwaniu poświadczenia od przedstawiciela ustawowego,
  3. w sytuacji, o której mowa w pkt2 zgoda przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej na uczestnictwo tej osoby w projekcie powinna zawierać również zgodę na wydawanie przez osobę towarzyszącą beneficjentowi ostatecznemu na zajęciach poświadczeń o korzystaniu ze wsparcia w projekcie.

W przypadku beneficjentów ostatecznych projektu, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, przebywających podczas trwania nauki, poza miejscem stałego zamieszkania możliwe jest przyjęcie następującego sposobu postępowania:

  1. Zleceniobiorca powinien uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej na uczestnictwo tej osoby w projekcie; ponadto,
  2. jeżeli występują istotne trudności w uzyskiwaniu od przedstawiciela ustawowego poświadczenia o korzystaniu ze wsparcia przez beneficjenta w projekcie (z uwagi na pobyt beneficjenta poza miejscem stałego zamieszkania) możliwe jest wydawanie ww. poświadczenia przez dyrektora ośrodka/placówki w którym przebywa osoba niepełnosprawna (lub przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika tego ośrodka/placówki); poświadczenie to powinno zostać wydane nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  3. zgoda przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej na uczestnictwo tej osoby w projekcie powinna zawierać również zgodę na wydawanie przez dyrektora ośrodka/placówki (lub przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika tego ośrodka/placówki) poświadczeń o korzystaniu ze wsparcia w projekcie przez daną osobę.
Data publikacji: 2014-04-24
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii