informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” – decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art.36 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach pilotażowego konkursu pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania na łączną kwotę 19.999.407,47 zł z przeznaczeniem na realizację 23 wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 51 punktów, zgodnie z kwotą proponowaną przez komisję konkursową, ztym, że:

  1. w przypadku wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 54,5 pkt – umożliwiona jest wypłata pierwszej transzy dofinansowania ze środków w planie finansowym na 2016 rok, przy czym umowy o zlecenie realizacji zadań muszą być zawarte do końca 2016 roku wraz z wypłatą pierwszej transzy środków kwoty przyznanego dofinansowania, do dnia 31grudnia 2016 roku,
  2. dla pozostałych wniosków z punktacją od 51 do 53 - umowy zostaną zawarte w2017roku.

W wyniku realizacji projektów objętych przedmiotową decyzją planowane jest udzielenie dla 3.148 osób niepełnosprawnych wsparcia w wejściu na rynek pracy, w tym poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.
Data publikacji: 2016-12-19
Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska
liczba wyświetleń: 564

Inne aktualności z tej kategorii