informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 13 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i (...)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych projektów złożonych w ramach celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy oraz celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie uzyskały projekty, które otrzymały w trakcie oceny merytorycznej minimum 30 punktów.

 • Projekty dofinansowane w celu programowym 1 ( pobierz )
 • Projekty dofinansowane w celu programowym 2 ( pobierz )
 • Lista rezerwowa projektów w celu programowym 1 ( pobierz )
 • Lista rezerwowa projektów w celu programowym 2 ( pobierz )

Jednocześnie Zarząd PFRON przyjął rezygnację z realizacji dofinansowanych projektów złożoną przez następujących Wnioskodawców:

 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Wołowie, projekt „Rehabilitacja społeczna szansą na lepsze jutro”, nr wniosku 7438;
 2. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu NADZIEJA z siedzibą w Łowiczu, projekt „Pomocna dłoń – rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, nr wniosku 7729;
 3. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Praszce, projekt „Razem pokonamy bariery”, nr wniosku 6910;
 4. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie „Pomóżmy Naszym Dzieciom” z siedzibą w Gdyni, projekt „Marfan odsłania świat”, nr wniosku 7136;

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań znajdują się w rozdziale IX Regulaminu składania, rozpatrywania irealizacji projektów dla celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy i dla celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

PFRON przypomina, że dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

 1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymanych zPFRON wramach umowy.
Data publikacji: 2014-01-22
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii