informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 13 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej (...)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON w dniu 19 grudnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów, które podlegały ponownej ocenie merytorycznej w wyniku złożonego odwołania od negatywnej oceny merytorycznej.

Aktualna decyzja dotyczy 4 wniosków, które po skierowaniu przez Zarząd PFRON do ponownej oceny merytorycznej, zostały pozytywnie ocenione.

Decyzja dotyczy projektów z celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy oraz celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, których realizacja rozpoczyna się w styczniu 2014 r. i które otrzymały w trakcie oceny merytorycznej minimum 30 punktów.

  • Projekty dofinansowane w celu programowym 1 ( pobierz )
  • Projekty dofinansowane w celu programowym 2 ( pobierz )

Podjęte w ramach konkursu trzynastego decyzje wraz z przyjęciem przez Zarząd PFRON rezygnacji Wnioskodawców z realizacji projektów (Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – wniosek nr 7517; Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych z Poznania – wniosek nr 7213; Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” z Kalisza – wniosek nr 7582) oraz cofnięciem dofinansowania udzielonego Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Biała Podlaska – wniosek nr 7636) zawierają się w poniższych listach:

  • Aktualne projekty dofinansowane w celu programowym 1 ( pobierz )
  • Aktualne projekty dofinansowane w celu programowym 2 ( pobierz )

Pozostałe projekty z opublikowanej listy rankingowej dla celu 1 i 2, z późniejszym terminem rozpoczęcia realizacji, będą przedmiotem decyzji w ramach środków na zadanie wplanie finansowym PFRON na 2014 r.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań znajdują się w rozdziale IX Regulaminu składania, rozpatrywania irealizacji projektów dla celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy i dla celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

PFRON przypomina, że dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Umowy do niniejszej decyzji powinny zostać zawarte do końca 2013 r. wraz zwypłatą pierwszej transzy środków w wysokości 60% kwoty przyznanego dofinansowania, do dnia 31 grudnia 2013 r.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymanych zPFRON wramach umowy.

O wynikach oceny pozostałych wniosków podlegających ponownej ocenie merytorycznej wskutek złożonego odwołania w celu programowym nr 1 i nr 2, PFRON będzie informował na bieżąco.

Data publikacji: 2013-12-20
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii