informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 13 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej (...)

KONKURS NR 13 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach trzynastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych projektów złożonych w ramach trzynastego konkursu w następujących celach programowych:

Dofinansowanie uzyskały projekty, które otrzymały w trakcie oceny merytorycznej minimum 32 punkty.

Aktualne listy rezerwowe:

Listy rezerwowe dla celów programowych 1 i 2 pozostają bez zmian.

Zarząd PFRON przyjął również rezygnacje z realizacji dofinansowanych projektów złożone przez Wnioskodawców:

  • Obywatelską Fundację Pomocy Dzieciom z siedzibą w Warszawie, projekt „Poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – interaktywny panel internetowy”, nr wniosku 7344, cel programowy 4,
  • Tarnowską Fundację Dobrosąsiedzkiej Współpracy z siedzibą w Tarnowie, projekt „X Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej – Europa Bez Barier”, nr wniosku 7357, cel programowy 3;

oraz:

przyjął rezygnację Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny w Warszawie z realizacji projektu znajdującego się na liście rezerwowej wniosków w ramach celu programowego 3; projekt „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – Bieg Godności 2014”; wniosek nr 7335. W związku z powyższym wniosek został wykreślony z listy rezerwowej obowiązującej dla wniosków w ramach celu programowego 3.

W związku z niniejszą decyzją wysokość środków na realizację konkursu trzynastego zwiększona została do kwoty 102.366.530,54 zł. Aktualnie alokacja środków na cele programowe trzynastego konkursu przedstawia się następująco:

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Suma dofinansowań narastająco

Alokacja środków (%)

Cel 1

7%

3 500 000,00

9 976 660,67

9,75%

Cel 2

65%

32 500 000,00

52 887 326,89

51,66%

Cel 3

15%

7 500 000,00

17 333 905,92

16,93%

Cel 4

8%

4 000 000,00

15 989 437,09

15,62%

Cel 5

5%

2 500 000,00

6 179 199,97

6,04%

ogółem

100%

50 000 000,00

102 366 530,54

100,00%

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów, obowiązujących dla celów programowych, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań”.

PFRON przypomina, że dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymanych z PFRON wramach umowy.

 

Data publikacji: 2014-05-14
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii