informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 13 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach trzynastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych projektów złożonych w ramach trzynastego konkursu w następujących celach programowych:

Listy rezerwowe dla celów programowych 1 i 2 pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zarząd PFRON przyjął rezygnacje z realizacji dofinansowanych projektów, złożone przez następujących Wnioskodawców:

  1. Fundacja NICOLAUS COPERNICUS z siedzibą w Truszczynach, projekt „ Zostań drugim Kopernikiem”, nr wniosku 7562,
  2. Polska Fundacja Paraolimpijska z siedzibą w Elblągu, projekt „ Warsztaty dziennikarskie i fotografii sportowej podczas Mistrzostw Świata w Siatkówce na Siedząco Kobiet i Mężczyzn w Elblągu czerwiec 2014”, nr wniosku 7627,
  3. Stowarzyszenie „My dla Innych” z siedzibą w Białymstoku, projekt „Klub Aktywizacji ON nr 2”, nr wniosku 7667,
  4. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, projekt „Gościnni sprawni – niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych”, nr wniosku 7457,
  5. Fundacja „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Boguszów – Gorce, projekt „Pokonać niepełnosprawność”, nr wniosku 7267.

PFRON informuje, że wysokość środków na realizację konkursu trzynastego zwiększona została do kwoty 71.356.379,47 zł.

Alokacja środków na cele programowe trzynastego konkursu przedstawia się następująco:

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Suma kwot udzielonych dofinansowań

Alokacja środków (%)

 
 

Cel 1

7%

3 500 000,00

10 156 094,67

14,23%

 

Cel 2

65%

32 500 000,00

52 887 326,89

74,12%

 

Cel 3

15%

7 500 000,00

3 688 379,41

5,17%

 

Cel 4

8%

4 000 000,00

3 982 130,70

5,58%

 

Cel 5

5%

2 500 000,00

642 447,80

0,90%

 

ogółem

100%

50 000 000,00

71 356 379,47

100,00%

 

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania irealizacji projektów, obowiązujących dla celów programowych, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań”.

PFRON przypomina, że dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymanych zPFRON wramach umowy.
Data publikacji: 2014-02-28
Wydział Realizacji Programów
Autor: Beata Laskowska

Inne aktualności z tej kategorii