informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 13 – wyniki oceny merytorycznej wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w trzynastym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym wniosków podlegających ponownej ocenie merytorycznej w ramach celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy i celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Wyniki oceny merytorycznej:

  • lista rankingowa projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną - cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy ( pobierz )
  • lista rankingowa projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną - cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ( pobierz )
  • lista rankingowa projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną - cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia ( pobierz )
  • lista rankingowa projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną - cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług ( pobierz )
  • lista rankingowa projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną - cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych ( pobierz )

 

  • lista projektów, które otrzymały negatywną ocenę merytoryczną - cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy ( pobierz )
  • lista projektów, które otrzymały negatywną ocenę merytoryczną - cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ( pobierz )
  • lista projektów, które otrzymały negatywną ocenę merytoryczną - cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia ( pobierz )
  • lista projektów, które otrzymały negatywną ocenę merytoryczną - cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług ( pobierz )
  • lista projektów, które otrzymały negatywną ocenę merytoryczną - cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych ( pobierz )

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

ODWOŁANIE OD WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ

Zgodnie z zapisami Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów – obowiązujących dla poszczególnych celów programowych, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku.

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON. W związku zpowyższym Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) może złożyć odwołanie do Zarządu PFRON w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres w terminie do dnia 17stycznia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego)*/:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 13”

*/w przypadku odwołań składanych drogą pocztową prosimy jednocześnie o przesłanie skanu pisma drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl

Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku (podany na liście rankingowej) oraz tytuł projektu. Informujemy, że publikowane listy rankingowe zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej.

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowań zostanie podana niezwłocznie po jej podjęciu, w kolejnym komunikacie.

Data publikacji: 2014-01-10
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii