informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 15 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku zadań zlecanych

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

PFRON informuje o kolejnej decyzji Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2015 roku wniosków zgłoszonych w piętnastym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) ogłoszonym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie uzyskały wnioski:

  • nr 10544, Fundacja Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie, projekt pn. „Wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich - XIII edycja REHA FOR THE BLIND” – kwota 249.648,40 zł (cel programowy 3),
  • nr 10566, Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START" z siedzibą w Radomiu, projekt pn. „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno - sportowych w sportach paraolimpijskich” – kwota 86.869,02 zł (cel programowy 3),
  • nr 10611, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie, projekt pn. „GŁUSI W LASY POLSKIE W BORY TUCHOLSKIE - festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego”, kwota 98.564,00 zł (cel programowy 3),
  • nr 10655, Stowarzyszenie "Instytut Ekoprussia" z siedzibą w Truszczynach, projekt pn. „Grunwald 2015 - warsztaty historyczno – artystyczne”, kwota 88.704,00 zł (cel programowy 3),
  • nr 10404, Fundacja Anny Dymnej „MIMO WSZYSTKO” z siedzibą w Krakowie, projekt „Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana" 2015”, kwota 146.309,76 zł (cel programowy 3),
  • nr 10156, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, projekt pn. „Wsparcie Mieszkalnictwa Wspomaganego w rehabilitacji społecznej i usamodzielnianiu oraz integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych intelektualnie”, kwota 198.232,00zł (cel programowy 2).

Lista rezerwowa – cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia (plik xlsx, 12,77 KB).

Listy rezerwowe dla pozostałych celów programowych pozostają bez zmian.

Podjęte decyzje skutkują zwiększeniem planowanej wysokości środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach piętnastego konkursu z kwoty 50.000.000,00 zł do kwoty 104.669.899,69 zł.

Alokacja środków na poszczególne cel programowe w piętnastym konkursie:

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Suma dofinansowań narastająco (w zł)

Udzielone dofinansowania - Alokacja środków (%)

Cel 1

7%

3 500 000,00

15 075 587,45

14%

Cel 2

65%

32 500 000,00

65 141 320,17

62%

Cel 3

15%

7 500 000,00

14 361 879,02

14%

Cel 4

8%

4 000 000,00

7 214 910,24

7%

Cel 5

5%

2 500 000,00

2 876 202,81

3%

ogółem

100%

50 000 000,00

104 669 899,69

100,00%

Zarząd PFRON będzie czynił kolejne starania o zwiększenie środków w tym tytule planu finansowego z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowań na realizację projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, w tym tryb postępowania w związku z przyznaniem przez PFRON dofinansowania na poziomie niższym od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej, znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania irealizacji projektów dla poszczególnych celów programowych.

Dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.
Data publikacji: 2015-06-05
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii