informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 15 - zakończenie oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach piętnastego konkursu ogłoszonego dnia 15 września 2014 r.

Kryteria oceny formalnej określone zostały w regulaminach składania, rozpatrywania irealizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Wyniki oceny formalnej wniosków w podziale na projekty zweryfikowane pozytywnie inegatywnie:

Wnioskodawcy wykluczeni z udziału w piętnastym konkursie na podstawie zapisów rozdziału V. ust. 2 „Zasad wspierania (…)”, których wnioski zweryfikowane zostały negatywnie, mogą zapoznać się z uzasadnieniem poprzez odczyt pisma zamieszczonego w Generatorze Wniosków.

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON.

Odwołanie Wnioskodawca może złożyć w PFRON w ciągu 3 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej: www.pfron.org.pl, na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 15”

Termin na złożenie odwołania mija w dniu 21 listopada 2014 r. (piątek); decyduje data stempla pocztowego. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazane są do oceny merytorycznej.

Listy zostały zapisane w formacie PDF; aplikację umożliwiającą odczytanie pliku PDF, można pobrać ze strony http://www.adobe.com/pl .

Data publikacji: 2014-11-18
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii