informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 24 - decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania

Konkur nr 24 - decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

PFRON informuje o kolejnej decyzji Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2016 roku wniosków zgłoszonych w dwudziestym czwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) ogłoszonym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do wysokości 90% kwot proponowanych przez komisję konkursową uzyskały projekty z list rezerwowych, obowiązujących dla:

Aktualne listy rezerwowe:

 

Alokacja środków na poszczególne cel programowe w dwudziestym czwartym konkursie:
Alokacja planowanych środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu Udzielone dofinansowania
kwota ogółem (zł) alokacja środków (%)
Cel 1 7% 3 500 000,00 4 167 292,41 8%
Cel 2 65% 32 500 000,00 33 654 508,59 64%
Cel 3 15% 7 500 000,00 11 009 888,54 21%
Cel 4 8% 4 000 000,00 3 669 020,15 7%
Cel 5 5% 2 500 000,00 0,00 0%
ogółem 100% 50 000 000,00 52 500 709,69 100,00%

Zarząd PFRON będzie czynił starania o zwiększenie środków w tym tytule planu finansowego z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowań na realizację projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie. W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o podjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową. Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, w tym tryb postępowania w związku z przyznaniem przez PFRON dofinansowania na poziomie niższym od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej, znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla poszczególnych celów programowych. Dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.

 

Data publikacji: 2016-03-11
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska