informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 24 – zakończenie oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach dwudziestego czwartego konkursu ogłoszonego dnia 18 września 2015 r.

Kryteria oceny formalnej określone zostały w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Wyniki oceny formalnej wniosków w podziale na projekty zweryfikowane pozytywnie i negatywnie:

Wnioskodawcy wykluczeni z udziału w dwudziestym czwartym konkursie na podstawie zapisów rozdziału V ust. 1 pkt 1 i ust. 2 „Zasad wspierania (…)”, których wnioski zweryfikowane zostały negatywnie, mogą zapoznać się z uzasadnieniem poprzez odczyt pisma zamieszczonego w Generatorze Wniosków.

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON.

Odwołanie Wnioskodawca może złożyć w PFRON w ciągu 3 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej: www.pfron.org.pl, na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 24”

Termin na złożenie odwołania mija w dniu 4 grudnia 2015 r. (piątek); decyduje data stempla pocztowego. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazane są do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 2015-12-01
Wydział Realizacji Programów
Autor: Sławomir Zieliński

Inne aktualności z tej kategorii