informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 4 i nr 5 tryb pozakonkursowy na 2012 r.

Wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku na podstawie umów wieloletnich zawartych w konkursach czwartym i piątym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W nawiązaniu do zapisów ogłoszenia czwartego i piątego konkursu, o których mowa w rozdziale V. „Umowy wieloletnie”, PFRON zgodnie z podjętym zobowiązaniem, przekazuje do publicznej wiadomości maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, obowiązujące dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, które Wnioskodawcy mający zawarte umowy wieloletnie w tych konkursach powinni uwzględnić przy konstruowaniu budżetów zadań.

W konkursach czwartym i piątym łączna wysokość kosztów finansowanych ze środków PFRON, nie może przekroczyć w przypadku:

 1. kosztów osobowych administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 2. kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 3. nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także kosztów najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych –10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 4. kosztów remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 5. kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, z zastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

PFRON przypomina, iż zgodnie z „Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją zadania, o ile:

 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostaną uwzględnione w budżecie zadania i umieszczone we wniosku oraz w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON,
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową, o której mowa w pkt 2,
 5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym wszystkie koszty w przedstawianych budżetach zadań na kolejny okres realizacji projektu muszą być racjonalne i adekwatne do skali realizowanych projektów, a potrzeba ich poniesienia musi logicznie wynikać z charakteru realizowanego projektu.

PFRON przypomina Wnioskodawcom, którzy zawarli umowę wieloletnią w ramach konkursu czwartego i/lub piątego, iż zobowiązani są w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r., złożyć do PFRON w trybie pozakonkursowym:

 • budżety zadań dotyczące 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu, rozpoczynającego się od dnia 1 kwietnia 2012 r. (w kwotach nie wyższych niż zostały zaplanowane na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu),
 • oraz aktualizację części B wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Przedłożone przez Wnioskodawcę dokumenty oceniane będą pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Data publikacji: 2011-11-14
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii