informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 7 - moduł I (wsparcie realizacji zadań).

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2011 roku zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach siódmego konkursu, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 7 o zlecenie realizacji zadań w 2011 r. – moduł I - wsparcie realizacji zadań ( pobierz ).

Decyzją Zarządu PFRON środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach konkursu nr 7 – moduł I zostały zwiększone z kwoty 19.000.000,00 zł do kwoty 24.000.046,00 zł, co umożliwiło dofinansowanie wszystkich 138 projektów z listy rankingowej projektów proponowanych do dofinansowania przez Komisję konkursową.

Alokacja środków na cele programowe konkursu (założenia konkursu/realizacja):

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem siódmego konkursu

WYNIKI POZYTYWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ

DECYZJA ZARZADU PFRON

liczba projektów

Kwota

liczba projektów

suma kwot dofinansowania

Alokacja środków

Cel 1

20%

3 800 000,00

6

1 859 599,32

6

1 833 113,00

7,64%

Cel 2

60%

11 400 000,00

40

9 957 376,73

40

9 793 730,00

40,81%

Cel 3

12%

2 280 000,00

46

6 831 875,85

46

6 726 759,00

28,03%

Cel 4

3%

570 000,00

28

2 409 243,63

28

2 372 299,00

9,88%

Cel 5

5%

950 000,00

18

3 323 112,15

18

3 274 145,00

13,64%

 

100%

19 000 000,00

138

24 381 207,68

138

24 000 046,00

100%

W najbliższym czasie Fundusz przekaże pisemną informację o zidentyfikowanych przez komisję konkursową, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych i/lub zbędnych i/lub zawyżonych kosztach w budżecie projektu. Wnioskodawca (Wnioskodawca - Lider – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest do zaktualizowania wniosku, w tym budżetu projektu, zgodnie z uwagami komisji konkursowej. Aktualizacja wniosku przeprowadzana jest poprzez aplikację Generator Wniosków. Elektroniczna wersja aktualizacji wniosku musi zostać przesłana do PFRON (poprzez Generator Wniosków) najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania pisma z PFRON. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć:

  • zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  • zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach – wydane przez bank (banki) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy.

 

Data publikacji: 2011-07-04
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Bożenna Baczyńska