informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs „Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie złożonych odwołań skierowano wnioski do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Lista wniosków skierowanych do ponownej oceny merytorycznej po złożeniu odwołania

Lista wniosków nieskierowanych do ponownej oceny merytorycznej po złożeniu odwołania

Zgodnie z zapisami regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów, stanowiących załączniki do Zasad wspierania realizacji zadań (…),  w uzasadnionych przypadkach Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) którego wniosek nie został skierowany do ponownej oceny merytorycznej przysługuje prawo złożenia do Zarządu PFRON drugiego odwołania – na zasadach określonych w regulaminach. Złożenie drugiego odwołania wyczerpuje tryb odwoławczy.  


Termin złożenia drugiego odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) informacji o nieskierowaniu wniosku do ponownej oceny merytorycznej, tj. w terminie do 22 marca 2021 r.

  • W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
  • Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.
  • Odwołanie do Zarządu PFRON można złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane - „Pokonamy bariery”.
  • W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.
  • Skan odwołania proszę także przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do 22 marca 2021 r.
Data publikacji: 2021-03-15
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań

Inne aktualności z tej kategorii