informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konsultacje z samorządami

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

W związku z realizacją projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w dniach 22 i 23 marca 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie otworzył Pan Dariusz Łazar, kierownik projektu, który powitał wszystkich uczestników spotkania, przedstawił Zespół projektowy i nakreślił rolę i znaczenie projektu w perspektywie mającego obecnie miejsce rozwoju informatyki i cyfryzacji.

Wskazał, iż wprowadzając rozwiązania oparte na cyfryzacji, ułatwiamy dostęp do informacji i e-usług, obniżamy koszty funkcjonowania państwa, wpływamy na rozwój gospodarczy. Jednocześnie wspieramy rozwój osobisty odbiorców, gdyż cyfrowe media są najmniej ze wszystkich mediów wykluczające – najefektywniej docierają do wszystkich odbiorców, dzięki ich możliwości adaptacji i przekraczania barier. Cyfryzacja to coraz większy dostęp do wszelkich dziedzin życia, zapewniany obywatelom bez względu na wiek, płeć, narodowość czy sprawność. Podkreślił, iż Zespół projektowy prowadzonymi działaniami chce wpisać się w ten proces na rzecz ułatwienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Następnie przedstawiono prezentację wprowadzającą w tematykę spotkania i wskazującą na kluczowy cel projektu, czyli zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są jednostki samorządu terytorialnego. Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez stworzenie systemu informatycznego, który maksymalnie usprawni Osobom Niepełnosprawnym, podmiotom działającym na ich rzecz i przedsiębiorcom proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych. Dzięki temu Osoby Niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz będą mogły załatwiać sprawy drogą elektroniczną - od uzyskania informacji, wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się z wzorem umowy aż po rozliczenie on-line dofinansowania.

Kolejne prezentacje poruszały między innymi zagadnienia takie jak:

  • Harmonogram realizacji projektu,
  • Zakres funkcjonalny Systemu SOW,
  • Interesariusze projektu,
  • Formy kontaktu z JST,
  • Zaplanowane działania promocyjne,
  • Rola portalu internetowego,
  • Zaplanowane szkolenia stacjonarne i za pośrednictwem platformy e-learningowej,
  • Korzyści z infolinii.

Drugiego dnia uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z Systemem SOW – w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy we współpracy z członkami Zespołu projektowego SOW zaprezentowali działanie Systemu, pokazali jego kluczowe funkcjonalności. Prezentowana wersja Systemu była wersją testową, na bazie której toczą się dalsze prace rozwojowe, zgodnie z sugestiami, które pojawiły się podczas prezentacji.

Zależało nam na stworzeniu atmosfery, która pozwoli na zadawanie pytań i wyjaśnianie zaistniałych wątpliwości, chcieliśmy zapewnić przestrzeń na podjęcie dyskusji. Biorąc pod uwagę aktywny, żywy udział i ilość zadanych pytań oraz sugestii, możemy z satysfakcją stwierdzić, że cel został osiągnięty. Pytania i sugestie dotyczyły specyfiki pracy w Systemie SOW w kontekście konkretnych zadań realizowanych przez poszczególne rodzaje JST. Niektóre kwestie zostały omówione i wyjaśnione na miejscu, inne zostały odnotowane i będą przedmiotem analiz zespołu projektowego.

Było nam niezmiernie miło gościć reprezentantów Jednostek Samorządu Terytorialnego z wielu rejonów Polski, pogłębić wiedzę w zakresie specyfiki pracy poszczególnych instytucji. Spotkanie pogłębiło w nas przekonanie, że konsultacje są istotnym elementem działań projektowych zaplanowanych przez Zespół projektowy.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników oraz bezpośrednio przekazane informacje zwrotne wskazują, że cel konsultacji został osiągnięty, a samo spotkanie spotkało się z pozytywnym odbiorem.

Wierzymy, że kolejne spotkanie konsultacyjne, zaplanowane na 26-27 kwietnia 2018 r., będzie równie owocne.

 

 

Data publikacji: 2018-03-28
Projekt pn. "System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON"
Autor: Kamila Kazimierczuk