informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowa konferencja o Konwencji ONZ

17 października 2011 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa konferencja pod nazwą: „Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020”. Organizatorem Konferencji było Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a odbyła się ona dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Konferencję poprzedziło dwudniowe posiedzenie Zarządu Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF). Zorganizowanie - w kraju sprawującym aktualnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej - międzynarodowej konferencji poświęconej osobom niepełnosprawnym, połączonej z posiedzeniem Zarządu Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum), stało się już europejską tradycją. Spotkania te służą wymianie poglądów o najważniejszych zagadnieniach polityki wobec osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywaniu istotnych spraw z obszaru tej polityki. Władze EDF oceniły, jak kryzys wpływa na sytuację osób niepełnosprawnych w Europie, a także jak w kryzysowych realiach przebiegają prace dostosowujące prawodawstwo unijne oraz politykę społeczną i gospodarczą Unii do wymagań Konwencji ONZ oraz Europejskiej Strategii. Konwencja ONZ otwiera nowy okres w polityce społecznej - podejście do osób niepełnosprawnych podmiotowo-obywatelskie, poprzez tworzenie im możliwości realizacji pełni praw.

Konferencja składała się z trzech części. W pierwszej wystąpili oficjalni przedstawiciele European Disability Forum oraz: w imieniu Prezydenta RP - Pani Irena Wóycicka Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Stanisław Trociuk – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan Jacek Brzeziński – Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Krystyna Mrugalska – Wiceprzewodnicząca Polskiego forum Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Joanna Wojtyńska z PFON

Pani Minister Irena Wóycicka wyraziła m.in. nadzieję na szybką ratyfikację i implementację Konwencji w Polsce, by stała się realnym prawem wpływającym na zmianę rzeczywistości osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Pan Stanisław Trociuk podkreślił bezpośredni wpływ Konwencji na zmianę podejścia do osób niepełnosprawnych wobec których sądy orzekają całkowitą bądź częściowa niezdolność do czynności prawnych. Zamiast tego typu rozwiązań, które pozbawiają podmiotowości (np.: osoby ubezwłasnowolnione nie mają prawa wyborczego), będzie można wprowadzić model wspomaganego podejmowania decyzji.

Pan Prezes Jacek Brzeziński przedstawił rolę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako finansowego narzędzia polityki społecznej, a Pani Joanna Wojtyńska zaprezentowała bardzo ciekawy materiał z przeprowadzonego przez PFON monitoringu wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację osób niepełnosprawnych w obu okresach programowania. Monitoring dotyczył zarówno środków przeznaczanych na projekty realizowane w trybie konkursowym, jak również projekty systemowe.

Pani Krystyna Mrugalska podkreśliła natomiast konieczność opracowania strategii przewartościowującej podejście do problematyki osób niepełnosprawnych w Polsce i jej właściwego umiejscowienia w polityce państwa.

Javier Güemes – Dyrektor Generalny Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) – stwierdził bezprecedensowość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako dokumentu najszybciej zaakceptowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Podkreślił wagę Konwencji, która mówi o uczestnictwie osób niepełnosprawnych w stanowieniu rozwiązań prawnych, na zasadzie ,,nic o nas bez nas”. Powiedział również m.in.: o planowanej kolejnej perspektywie finansowej wykorzystywania środków unijnych, włączeniu potrzeb osób niepełnosprawnych w główny nurt alokacji środków unijnych, koniecznym udziale samych zainteresowanych w komitetach sterujących, roli organizacji pozarządowych, itp.

W drugiej części Konferencji Pani Czesława Ostrowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowała materiał opisujący przygotowania Polski do ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Thorkild Olesen - Wiceprezes Disabled People Organisations Denmark opowiedział o duńskich doświadczeniach we wdrażaniu przepisów Konwencji, natomiast Luisella Bosisio Fazii z Włoch - członek Zarządu EDF, ekspert ds. edukacji osób niepełnosprawnych, przedstawiła funkcjonowanie systemu edukacji osób niepełnosprawnych (w tym modelu edukacji włączającej) we Włoszech.

Trzecia część konferencji w całości poświęcona została głosowi przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami na temat niezależnego życia, opowiedzieli o barierach uniemożliwiających im pełną niezależność w podejmowaniu decyzji oraz ich realizacji, jak również wyrazili swoje oczekiwania co do rzeczywistości po ratyfikacji Konwencji. Ta część, a jednocześnie całość Konferencji, zakończyła się odczytaniem przez Panią Prezes Krystynę Mrugalską ,,Deklaracji Warszawskiej w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych”. Wobec zgłaszanych uwag do treści tego dokumentu przez uczestników Konferencji, przyjęli oni jednogłośnie główne idee Deklaracji Warszawskiej, natomiast powołany ad hoc trzyosobowy zespół zobowiązał się do opracowania ostatecznej wersji Deklaracji.

Osoby zainteresowane treścią dokumentów: ,,Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, ,,Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020” oraz innymi materiałami z konferencji, zachęcamy do skorzystania z linka.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2011-10-18
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Małgorzata Radziszewska

Inne aktualności z tej kategorii