informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo ogłosiło konkurs "Od wykluczenia do aktywizacji" Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach nowej edycji programu "Od wykluczenia do aktywizacji". Konkurs skierowany jest do podmiotów, które oferują wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Na dotacje zostanie przeznaczone łącznie 3 mln zł.

Pokaż zdjęcie: Osoba pisząca na komputerze

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. To przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.Program realizowany jest w formule konkursowej zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Minister na wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach Programu – edycja 2020 dysponuje kwotą w wysokości 3 mln zł.

Program ma charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także wspierający działalność i rozwój uprawnionych PZS. Program stanowi jednocześnie instrument motywujący do wdrażania nowych metod pracy z osobami wykluczonymi oraz programów ich aktywizacji społecznej i zawodowej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Założenia nowego programu umożliwią wzrost szans na zatrudnienie osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego powodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych oraz włączenie społeczności lokalnych zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane w działania na rzecz ich samych.

W ramach programu kontynuowane będą także działania skierowane do osób młodych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym. Takie podejście ma istotny wymiar profilaktyczny i sprzyja tworzeniu okoliczności zapobiegających społecznej marginalizacji.

Nabór wniosków potrwa do 2 marca. Projekty będzie można realizować od początku marca do końca grudnia 2020 r.

W 2019 r. w ramach programu dofinansowano 45 projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Były to przede wszystkim podmioty zatrudnienia socjalnego, a działaniami objęto ponad 1,6 tys. osób.

Źródło: MRPIPS

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2020-02-13
Departament Wsparcia Zarządu
Autor: Wydział ds. Komunikacji

Inne aktualności z tej kategorii