informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Niepełnosprawni Polacy aktywni w życiu i w wyborach”

– pod takim hasłem odbyła się 14 września b.r. konferencja prasowa oraz spotkanie organizacji pozarządowych związanych z Koalicją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

W konferencji udział wzięli:

  • Anna Woźniak–Szymańska , Prezes Koalicji zaprezentowała, realizowany obecnie projekt „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych - standardy usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2011-2012”.
  • Jarosław Duda , Podsekretarz Stanu w MPiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podsumował najważniejsze działania, jakie podjął przez cztery lata piastowania urzędu. Omówił także kierunki nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Piotr Pawłowski , Wiceprezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością zaprosił do udziału w konferencji, w Pałacu Prezydenckim 15 września br., rozpoczynającej kampanię „Wybory bez barier” pokazującej nowe formy głosowania dla niepełnosprawnych wyborców dostępne dzięki nowelizacji przepisów o wyborach.

W konferencji prasowej udział wzięli  Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Anna Woźniak – Szymańska, Wiceprezes Koalicji Piotr Pawłowski, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  Jarosław Duda oraz Poseł Sławomir Piechota Omawiając projekt, Anna Woźniak – Szymańska przypomniała, że nie opracowano dotychczas kompleksowej diagnozy potrzeb i analizy działań podejmowanych przez placówki rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych. Dlatego realizowany jest projekt, do którego zaproszono ekspertów, wyższe uczelnie i organizacje pozarządowe. Stwierdziła, że każdy niepełnosprawny obywatel powinien mieć zapewnione minimum świadczeń rehabilitacyjnych, które umożliwią mu wejście na rynek pracy. Wyraziła nadzieję, że parlamentarzyści nowej kadencji skorzystają z wyników prac przy opracowywaniu ustawy o osobach niepełnosprawnych.

Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podziękował zebranym przedstawicielom organizacji pozarządowych za cztery lata współpracy. Stwierdził, że nie były to lata łatwe: w okresie globalnego kryzysu, który odbił się na rynku pracy i spowodował trudną sytuację finansową, przyszło mu zmierzyć się z problemem utrzymania dofinansowań do zatrudnianych osób niepełnosprawnych na poziomie podobnym do dotychczasowego. Niewątpliwym sukcesem jest powstanie 68 tysięcy nowych miejsc pracy. Minister, odnosząc się do ustawy o osobach niepełnosprawnych, nad którą trwają prace, zauważył, że należy zawrzeć w niej nową jakość: kompleksowe zindywidualizowane działania wspierające osoby niepełnosprawne zależnie od ich osobistych potrzeb, a nie działania na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzony system ma stwarzać warunki do działania osobom niepełnosprawnym; wsparcie powinno być procesem: od sektora pomocy społecznej poprzez edukację do zatrudnienia. Niezbędna jest także ocena możliwości finansowych państwa w planowaniu tych zadań. Nowe przepisy, powiązane będą z zapisami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, co umożliwi opracowanie realnych rozwiązań wprowadzanych w życie. Przygotowania do ratyfikowania Konwencji mają zakończyć się na przełomie bieżącego i przyszłego roku. Według Pełnomocnika, powinna powstać struktura – poza rządem – która monitorować będzie wprowadzanie zapisów Konwencji w życie.

Na zakończenie wystąpienia Minister Jarosław Duda zadeklarował swoją pomoc przy dalszych pracach dla całego środowiska osób niepełnosprawnych.

Poseł Sławomir Piechota podkreślił, że początkowo wydawało się niemożliwym, iż jego marzenie się spełni: że będzie ustawa o języku migowym, że medaliści paraolimpijscy otrzymają renty, że powstanie ustawa o psie przewodniku, że wreszcie parlament będzie dostępny dla wszystkich. „Nie dowierzałem, że zrobi się podjazd na główną mównicę Sejmu, ale to udało się zrealizować- powiedział. Obecnie Sejm jest przykładem dla wszystkich ludzi i instytucji w kraju, iż nie ma takich barier, by ich likwidacja nie była możliwa - we wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Na zakończenie podkreślił - „Z takiego bilansu nabieramy siły do nowych marzeń”.

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, poświęcone było omówieniu działań w projekcie „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych - standardy usług”. Celem projektu jest opracowanie „koszyka podstawowych usług rehabilitacji społecznej” gwarantowanych w ramach systemowych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Opracowano już analizy oferowanych usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych: głuchych i niedosłyszących, niewidomych i słabowidzących, głuchoniewidomych, z dysfunkcją narządu ruchu, z autyzmem, ze stwardnieniem rozsianym, z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi. Rozpoczęto również analizę regulacji prawnych; w efekcie powstać ma, planowany na kwiecień 2012 roku, raport zawierający opis działań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz tzw. „koszyk” podstawowych świadczeń, poddany konsultacjom społecznym; zakończenie prac i prezentacja „koszyka” planowane jest na lipiec 2012 roku.

W ramach projektu podjęto prace nad bazą organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Informacje o nich mają być umieszczone na stronie internetowej Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością www.koalicjaon.org.pl .

Data publikacji: 2011-09-16
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Joanna Kowtun

Inne aktualności z tej kategorii