informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nowy numer kwartalnika "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania"

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce 21. numer kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Na wstępie jest mi bardzo miło zakomunikować, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC International Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 67,46 pkt (11,77 pkt więcej niż w roku ubiegłym).

W tym numerze zaprezentujemy Państwu m.in. Rekomendacje dla Polski na podstawie doświadczeń międzynarodowych. Wdrożenie Art. 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON). Autor w sposób kompleksowy przedstawia schemat działań, jakie należy podjąć, by osoby niepełnosprawne osiągnęły niezależne życie m.in. poprzez pracę i zatrudnienie. Kolejnym publikowanym artykułem w obszarze pracy i zatrudnienia jest Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków. Autor prezentuje wybrane przykłady przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami od starożytności do czasów współczesnych. Dowodzi, że niezależnie od okresu, w którym żyły osoby niepełnosprawne, można zaobserwować różne rodzaje ich zawodowej aktywności.

Rok 2016 to czas podsumowań ćwierćwiecza polskiego systemu wsparcia zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. O tym, jak kształtowała się efektywność udzielanego wsparcia, możemy przeczytać w artykule Skuteczność systemu zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam analiza stanu oraz opis ewolucji systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z punktu widzenia zgodności modelu ze stanem realnym. Publikacja zawiera wynikające z polityki społecznej wskazania dla modelu systemu i jego charakterystykę z uwzględnieniem organizacji systemu oraz stosowanych narzędzi wsparcia finansowego zatrudniania niepełnosprawnych. Prezentujemy również artykuł Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Autor ukazuje rozwój spółdzielczości inwalidów, dorobku naukowego, gospodarczego i społecznego oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na tle uwarunkowań społeczno-politycznych i gospodarczych w latach 1944–2015. Jak wskazuje, główną siłą sprawczą dynamicznego rozwoju spółdzielczości inwalidów było zastosowanie teorii w praktyce, powstałej dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem. Skupiało ono kwiat nauki polskiej, tworząc kompleksową rehabilitację opartą na modelowych zakładach pracy chronionej, szerokim procesie szkolenia i przygotowania osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy, rehabilitacji medycznej oraz pełnienia ról społecznych, kulturalnych i zajmowania się sportem. Na zakończenie prezentujemy Ewaluację wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy realizowanego w ramach zlecania realizacji zadań – wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje z badań.

PFRON od 25 lat wspiera działalność organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, m.in. w podejmowaniu zatrudnienia. Na szczególne podkreślenie zasługują zadania zlecane polegające na organizowaniu konkursów dla organizacji pozarządowych, działających m.in. na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Niniejszy artykuł przedstawia wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego wejścia tych osób na otwarty rynek pracy, realizowanego w ramach zadań zlecanych. Na uwagę zasługuje fakt, iż wysoko zostały ocenione działania prowadzone przez organizacje pozarządowe, nakierowane na usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Kończący się 2016 r. był bardzo pracowitym czasem, który przyniósł wiele pozytywnych zmian w środowisku osób niepełnosprawnych. Z programu „Rodzina 500 plus” skorzystało ok. 220 tys. niepełnosprawnych dzieci. Wzrosła kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ ze środków PFRON. To bardzo istotne, ponieważ obecnie prowadzone są 702 Warsztaty Terapii Zajęciowej, a korzysta z nich ok. 26 tys. osób niepełnosprawnych. Przyszły rok przyniesie kolejne dobre zmiany dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, np. zostanie podwyższone świadczenie pielęgnacyjne, wzrosną świadczenia emerytalne, a wśród nich renta socjalna. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje również dalszy rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy oraz uruchomienie programu „Za życiem”.

PFRON pełni znaczącą rolę w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, dlatego proces zmian, które zaszły w Funduszu, będzie postępował w przyszłym roku, aby wciąż zwiększać efektywność udzielanej pomocy i dobrze służyć osobom niepełnosprawnym.

Przy tej okazji życzę Państwu wszystkiego dobrego i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017!

Z życzeniami interesującej lektury,

Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu PFRON Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej

Kwartalnik naukowy „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”

Data publikacji: 2016-12-29
Prezes Zarządu PFRON
Autor: Robert Kwiatkowski
liczba wyświetleń: 1357

Inne aktualności z tej kategorii