informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od 25 września 2016 r. zmiana ustawy o rehabilitacji na korzyść pracodawców Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Ustawa z 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r., poz. 1336) wprowadza istotną zmianę dla pracodawców, którzy w wyniku naruszenia przepisów art. 26a-c ustawy o rehabilitacji (…), otrzymali decyzję nakazującą zwrot nienależnie pobranego dofinansowania i muszą je zwrócić do PFRON.

Warunki umowy:

  • złożenie wniosku o rozłożenie na raty części lub całości kwoty zobowiązania lub odroczenie terminu jej płatności (wzór do pobrania);
  • podmiot może jednokrotnie otrzymać ulgę w postaci rozłożenia na raty części lub całości kwoty zobowiązania lub odroczenia terminu jej płatności;
  • okres spłaty należności nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy;
  • w razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności określonych w umowie lub dokonywaniu wpłat w niepełnej wysokości ulega ona rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Fakt rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności potwierdzony umową zawartą między pracodawcą a Prezesem PFRON nie będzie wykluczał pracodawcy - z uwagi na zapis w art. 26a ust. 8 ustawy o rehabilitacji (…) - z możliwości ubiegania się o dofinansowanie za bieżące okresy, do czasu powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł.

Należy pamiętać, że pracodawca ma również możliwość starania się o umorzenie odsetek od należności głównej, pod warunkiem że kwota główna zostanie spłacona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wezwania do zwrotu.

Umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b. Wykaz dokumentów, wymaganych do przesłania wraz z wnioskiem, w celu weryfikacji spełnienia ww. przesłanek oraz wszystkie szczegółowe informacje w ww. zakresie zostaną w najbliższym czasie zamieszczone w zakładce „Obsługa dofinansowań i refundacji”.

Tłumaczenie na język migowy

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2016-09-16
Autor: Tomasz Wojakowski
liczba wyświetleń: 9908

Inne aktualności z tej kategorii