informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie XVII Konkursu „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie oraz projekty kół naukowych, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania prac

do 15 października 2020 r.

Miejsce składania prac

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace należy przesłać pocztą (wersję papierową), za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON oraz elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl. W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania pracy decyduje data nadania przesyłki.

Uczestnicy i warunki konkursu

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie, oraz koła naukowe,
 • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej oraz opiekun koła naukowego (w wypadku projektów kół naukowych),
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu oraz projekty kół naukowych, których realizacja zakończyła się w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia projektu do Konkursu.

Kategorie prac magisterskich

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym),
 • kulturowe znaczenia niepełnosprawności.

Projekty kół naukowych

Konkursem objęte są projekty dotyczące zjawiska niepełnosprawności, w tym także innowacje technologiczne dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności.

Sposób składania prac

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf). Wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy należy dołączyć

 • wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
  • prezentację przedmiotu pracy,
  • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
  • techniki badawcze,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
 • recenzje pracy,
 • wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna - stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy przesłać zarówno w wersji papierowej, jak i w formie skanu elektronicznie.

Wyniki konkursu

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Nagrody

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:

 1. dla laureata I miejsca - w wysokości 6 000 zł,
 2. dla laureata II miejsca - w wysokości 4 000 zł,
 3. dla laureata III miejsca - w wysokości 3 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:

 1. pierwsza nagroda w wysokości 12 000 zł,
 2. druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
 3. trzecia nagroda w wysokości 8 000 zł.

W Konkursie przewiduje się także 3 nagrody w wysokości 3 000 zł dla najlepszych projektów kół naukowych.

Skład Komisji konkursowej XVII edycji Konkursu „OTWARTE DRZWI”

 1. prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska Przewodnicząca Kapituły -Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie,
 2. prof. dr hab. Danuta Cichy– Instytut Badań Edukacyjnych,
 3. prof. dr hab. Anna Fidelus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prorektor do Spraw studenckich i Kształcenia ,
 4. dr n. med. Robert Jonak – Specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej,
 5. prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska– Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher,
 6. dr n. med. Bożena Kurkus-Rozowska– Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego,
 7. dr Katarzyna Ojrzyńska – Uniwersytet Łódzki
 8. prof. dr hab. Wojciech Otrębski – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji,
 9. dr Natalia Pamuła – Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Ewa Pisula– Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej,
 11. prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii,
 12. dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska – Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji,
 13. prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
 14. dr Magdalena Zdrodowska – Uniwersytet Jagielloński
 15. prof. dr hab. Hanna Żuraw – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

Filmy o konkursie Otwarte Drzwi (napisy, PJM)
Filmy o konkursie Otwarte Drzwi (audiodeskrypcja)Data publikacji: 2020-07-14
Departament ds. Programów
Autor: Natalia Pamuła