informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”

Ogłoszenie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkurs na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,, Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkurs na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności.

Termin składania prac

do 20 września 2022 r.

Miejsce składania prac

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Uczestnicy i warunki konkursu

 • Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie;
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu;
 • Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej;
 • Koła naukowe zarejestrowane przez rektora uczelni jako organizacje studenckie, w których działa minimum 5 członków i są aktywne na dzień złożenia zgłoszenia do Konkursu;
 • Do Konkursu pracę może zgłosić w przypadku projektów kół naukowych opiekun naukowy w porozumieniu z dziekanem wydziału;
 • Zalecane jest, aby prace przesłane na Konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) – wymóg ten jest zalecany jednak nie obligatoryjny.

Kategorie prac magisterskich

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich

 1. Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:
 • 1) dla laureata I miejsca - w wysokości 7 000 zł,
 • 2) dla laureata II miejsca - w wysokości 5 000 zł,
 • 3) dla laureata III miejsca - w wysokości 4 000 zł.
 1.  Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:
 • 1) pierwsza nagroda w wysokości 13 000 zł,
 • 2) druga nagroda w wysokości 11 000 zł,
 • 3) trzecia nagroda w wysokości 9 000 zł.

Nagrodą w konkursie jest także publikacja artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia uzyskania nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Nagrody konkursowe dla kół naukowych

W Konkursie przewiduje się 3 nagrody w wysokości 4 000 zł dla najlepszych projektów kół naukowych. Środki finansowe będą przekazywane na konto uczelni wskazane  w formularzu zgłoszeniowym.

Sposób składania prac

Wersję elektroniczną pracy wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

W przypadku projektów kół naukowych dokumentacja którą należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

 • wypis z rejestru organizacji studenckich na uczelni, potwierdzający aktualny status aktywności koła naukowego;
 • raport z realizacji projektu, zawierającego co najmniej założenia badawcze, opis metodologii, przebieg badania, wnioski;
 • dodatkowo można dołączyć dokumentację dotycząca projektu, a także powstałe w wyniku realizacji projektu publikacje, które ukazały się w jednym z czasopism znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyniki konkursu

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

Komisja konkursowa XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,, Otwarte Drzwi”:

 1. dr hab. Anna Wilmowska, prof. Wydziału Medycznego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Przewodnicząca Komisji;
 2. dr hab. Joanna Bugajska, prof.  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Wiceprzewodnicząca Komisji;
 3. prof. dr hab. Danuta Cichy, Instytut Badań Edukacyjnych – Członek Komisji;
 4. dr hab. Anna Fidelus, prof. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego- Członek Komisji;
 5. dr n. med. Robert Jonak, Specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej- Członek Komisji;
 6. dr n.med. Bożena Kurkus-Rozowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego- Członek Komisji;
 7. dr hab. Wojciech Otrębski, prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Członek Komisji;
 8. prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski- Członek Komisji;
 9. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- Członek Komisji;
 10. dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska, Politechnika Łódzka- Członek Komisji;
 11. prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Członek Komisji;
 12. dr Magdalena Zdrodowska, Uniwersytet Jagielloński- Członek Komisji;
 13. dr hab. Hanna Żuraw, prof. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- Członek Komisji;
 14. dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. Politechnika Krakowska- Członek Komisji;
 15. prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Politechnika Warszawska- Członek Komisji;
 16. dr Izabela Mrochen, Uniwersytet Jagielloński- Członek Komisji;
 17. dr Monika Zima-Parjaszewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej- Członek Komisji.
Data publikacji: 2021-11-26
Data modyfikacji: 2022-07-25
Autor: Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej