informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bez wskazanej przyczyny niepełnosprawności a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W świetle obowiązujących przepisów określających warunki ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych sposób dokumentowania szczególnych schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych . Zgodnie z objaśnieniem nr 8 do tego załącznika w odniesieniu do okresów sprawozdawczych począwszy od stycznia 2011 r. osobami o szczególnych schorzeniach są osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome. Stwierdzenie dotyczące schorzenia może wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Wliczanie pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniem specjalnym reguluje art. 2a ust. 4 ww. ustawy o rehabilitacji, który stanowi, że art. 2a ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów potwierdzających wystąpienie u pracownika schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b. W związku z powyższym, osobę niepełnosprawną z której orzeczenia wynika, że posiada schorzenie szczególne można uwzględnić jako osobę posiadającą takowe schorzenie od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, które zawiera stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego.

Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17) organy orzekające o niepełnosprawności utraciły podstawę do zamieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu niepełnosprawności. Jednakże taką możliwość przywrócił art. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3. W świetle tej ustawy, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, po uprawomocnieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego w okresie od 27 czerwca do dnia poprzedzającego wejście w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji (tj. do dnia 22 października 2018 r.) – na wniosek osoby niepełnosprawnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – będzie wydawał zaświadczenie potwierdzające, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, stanowiła choroba, o której mowa w art. 26a ust 1b ustawy o rehabilitacji. Pracodawca korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który otrzyma określone we wspomnianej ustawie zaświadczenie potwierdzające przyczynę niepełnosprawności, stanowiące swego rodzaju uzupełnienie wcześniejszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – może na podstawie takiego kompletu dokumentów skorygować wnioski za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. będzie uznawane przez PFRON w przypadku dofinansowań do wynagrodzeń - wyłącznie w powiązaniu z orzeczeniem wydanym w okresie pomiędzy 27 czerwca a 22 października 2018 r. Wzór wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności oraz wzór zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.

Przypisy

  1. Dz. U z 2018 r., poz. 511, ze zm.
  2. Dz. U. z 2016 r. poz. 951
  3. Dz. U. z 2018 r. poz.  1925
Data publikacji: 2018-10-24
Autor: Departament ds. Rynku Pracy

Inne aktualności z tej kategorii