informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa – termin na złożenie do dnia 25 lutego 2016 r. Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa do złożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za miesiąc styczeń 2016 r. „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa” w terminie do dnia 25 lutego 2016 r. ( Pobierz wzór oświadczenie, 198 kb, doc )

Beneficjenci posiadający status przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są również do przesłania „Informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego” każdego powiązanego z beneficjentem przedsiębiorstwa. Informacja ta, powinna być składana wraz z każdym kolejno złożonym wnioskiem o wypłatę dofinansowania. ( Pobierz wzór informacji, 59 kb, doc )

Beneficjenci nie posiadający statusu przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są do złożenia kolejnego oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa jedynie wówczas, gdy ten status ulegnie zmianie.

Przepis art. 3 ust. 1-3 Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) określa definicje przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego oraz powiązanego. ( pobierz treść art. 3 ust. 1-5 Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, 30 KB, doc )

Nie złożenie ww. dokumentów we wskazanym terminie spowoduje wstrzymanie wypłat dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, z uwagi na brak możliwości oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, a tym samym brak możliwości oceny zgodności udzielanej przez Fundusz pomocy publicznej z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, żaden podmiot tworzący jednostkę gospodarczą korzystającą z pomocy publicznej nie może być w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to, że gdy choć jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powiązanych jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (niekoniecznie wnioskodawca), udzielenie pomocy publicznej jest niedopuszczalne.

Jednocześnie Fundusz informuje, iż w przypadku przedsiębiorstw powiązanych, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. p) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest wyłączona z obowiązku notyfikacji, o ile nie przekracza kwoty 10 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie. W związku z powyższym, ww. limit odnosi się do jednego podmiotu w sensie gospodarczym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do ww. rozporządzenia. Przy obliczaniu limitu pomocy należy sumować każdą pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych otrzymaną na poziomie grupy w danym roku.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2016-01-28
Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Justyna Smorżewska
liczba wyświetleń: 33463

Inne aktualności z tej kategorii