informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON podsumowuje działania w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim

Ponad 89 mln zł przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Samorządy korzystają z takich programów jak „Aktywny Samorząd” czy „Program wyrównywania różnic między regionami III” i otrzymują środki na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej i przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Najwięcej środków, bo aż prawie 70 mln zł, przekazano od 2016 roku w ramach dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. W samym Kaliszu dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników otrzymuje średniorocznie ok. 220 pracodawców zatrudniających przeciętnie 1,6 tys. pracowników. Na terenie powiatu kaliskiego kolejnych 70 pracodawców zatrudnia prawie 400 osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo PFRON refunduje ok. 200 osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą składki na ubezpieczenia społeczne. Na ten cel PFRON przeznacza każdego roku ponad 600 tys. zł. Refundacją objęci są też niepełnosprawni rolnicy.

Wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy to jeden z głównych obszarów działalności Funduszu. Z tegorocznego budżetu na zatrudnienie blisko 34 tys. niepełnosprawnych pracowników u 4,6 tys. pracodawców z Wielkopolski PFRON wypłaci blisko 174 mln zł. W 2019 roku budżet PFRON wynosi 5,5 mld zł, z czego aż 3,4 mld zł zostanie przekazane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dofinansowaniem do wynagrodzeń objęto w całym kraju prawie 35 tys. pracodawców, którzy zatrudniają blisko 280 tys. pracowników niepełnosprawnych.

Jak działania PFRON w Kaliszu ocenia prezes tej instytucji? – Aby osoby z niepełnosprawnością mogły dobrze funkcjonować w przestrzeni publicznej i zawodowej, niezbędna jest dobra współpraca PFRON-u zarówno z samorządami, jak i organizacjami pozarządowymi czy pracodawcami. Na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego ta współpraca zdaje egzamin, co jest dobrym impulsem do dalszej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce – podkreśla prezes PFRON Marlena Maląg.

Aktywny samorząd

Kluczowym programem PFRON-u, w ramach którego udzielana jest szeroka pomoc osobom niepełnosprawnym za pośrednictwem samorządów, jest „Aktywny Samorząd”. Od 2016 roku do mieszkańców Kalisza trafiło blisko 1,2 mln zł. Powiat kaliski otrzymał natomiast blisko 700 tys. zł. Środki trafiły m.in. na dofinansowanie kursów prawa jazdy czy zakupu skutera, sprzętu elektronicznego lub odpowiedniego oprzyrządowania samochodowego.

Dodatkowym wsparciem w drugiej połowie 2019 roku jest dofinansowanie w kwocie do 10 tys. zł na zakup wózka z napędem elektrycznym. – Dofinansowanie do zakupu wózków z napędem elektrycznym przywracamy w trosce o osoby niepełnosprawne po to, aby ułatwić im codzienne funkcjonowanie – wyjaśnia prezes PFRON. Dodaje, że niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania przez osoby niepełnosprawne aktywności w sferze zawodowej i społecznej. Na realizację programu „Aktywny Samorząd” w tym roku PFRON przeznacza w sumie blisko 172 mln zł.

Wyrównywanie różnic

„Program wyrównywania różnic między regionami III” to kolejny obszar aktywności PFRON-u, dzięki któremu środki trafiają do niepełnosprawnych mieszkańców Kalisza i regionu. – Od 2016 roku na realizację programu w Kaliszu przeznaczyliśmy ponad pół miliona złotych. Zakupione zostały z tego m.in. dwa mikrobusy i autobus. Powiat kaliski otrzymał blisko 90 tys. zł na zakup jednego mikrobusu oraz platformy przyschodowej w szkole podstawowej w Liskowie podkreśla Marlena Maląg.

W tym roku PFRON przekazał dla całego województwa wielkopolskiego 5,5 mln zł. Zakupionych zostanie z tego m.in. 31 mikrobusów i 3 autobusy. W skali kraju planowana jest realizacja 570 projektów (to m.in. zakup 357 pojazdów, w tym 302 mikrobusów i 55 autobusów) na łączną kwotę 65 mln zł. To o 38 proc. więcej w stosunku do roku 2016. Kwota ta trafia do jednostek samorządu terytorialnego na niwelowanie barier architektonicznych i zakup mikrobusów oraz autobusów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

PFRON dofinansowuje rehabilitację zawodową i społeczną mieszkańców regionu kaliskiego. Środki te przeznaczane są m.in. na wyposażanie stanowisk pracy, jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej oraz finansowanie szkoleń. Fundusze służą też zakupowi sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych czy dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych oraz wydarzeń sportowych i kulturalnych. W latach 2016–2019 przeznaczono na ten cel w Kaliszu i powiecie około 14,5 mln zł. W samym 2019 roku PFRON przekazał miastu 2,8 mln zł, zaś powiatowi ponad 1 mln zł.

Szczególnie ważnym obszarem pomocy jest wsparcie funkcjonowania w mieście warsztatów terapii zajęciowej. Oferują one osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy. Na ten cel przeznaczono w ostatnim czasie 7,1 mln zł. Dodatkowe 20 tys. zł przekazano władzom Kalisza na organizację zajęć klubowych w warsztatach.

Innym finansowanym przez PFRON obszarem jest modernizacja obiektów w celu likwidowania barier architektonicznych. Od 2016 roku miasto Kalisz otrzymało na ten cel środki w wysokości ponad 800 tys. zł, a powiat kaliski ponad 350 tys. zł. Fundusz dofinansował też szkolenia nauki języka migowego.

Tylko w tym roku na wsparcie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim PFRON przeznacza prawie 100 mln zł. Z tej kwoty prawie 16 mln zł zostało skierowanych do samorządu województwa wielkopolskiego, a 84 mln zł do powiatów. W skali kraju na wsparcie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON przeznacza ponad 1 mld zł, z czego ponad 840 mln zł trafia do samorządów powiatowych, a 179 mln do samorządów szczebla wojewódzkiego.

Środki PFRON trafiły również na realizację zadań lokalnych organizacji pozarządowych. Na ten cel od 2016 roku Fundusz przekazał powiatowi kaliskiemu ponad 354 tys. zł. W skali kraju w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych PFRON przekazał rekordową sumę, bo aż 329 mln zł, to o 85 proc. więcej niż w roku 2015.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2019-09-27
Departament Wsparcia Zarządu
Autor: Michał Plewka