informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja zadań samorządów powiatowych dofinansowanych ze środków PFRON w 2015 roku

 

L.p Nazwa zadania Liczba powiatów realizujących zadania % Kwota [zł] Liczba podmiotów/umów % wydatków ogółem
1 Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy art.26 1 0,26% 2 457 1 0,00%
2 Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.26e 232 61,05% 34 663 341 1 029 4,65%
3 w tym: w zakładach pracy chronionej 51 13,42% 3 420 894 102 0,46%
4 Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d 26 6,84% 362 472 149 0,05%
5 w tym: w zakładach pracy chronionej 4 1,05% 131 265 58 0,02%
6 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11 253 66,58% 9 873 542 2 181 1,33%
7 Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a 217 57,11% 20 131 342 644 2,70%
8 Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 12 3,16% 77 116 28 0,01%
9 Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40 90 23,68% 911 358 468 0,12%
10 Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41 6 1,58% 115 042 47 0,02%
11 w tym: w zakładach pracy chronionej 0 0,00% 0 0 0,00%
12 Razem rehabilitacja zawodowa x x 66 136 670 x 8,88%
13 Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a 352 92,63% 54 858 881 59 506 7,36%
14 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami 347 91,32% 18 682 654 20 382 2,51%
15 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 374 98,42% 60 535 556 17 130 8,13%
16 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna 343 90,26% 8 936 733 2 940 1,20%
17 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit.c 380 100,00% 161 030 078 204 801 21,62%
18 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna 380 100,00% 27 734 897 21 109 3,72%
19 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b 295 77,63% 8 260 713 170 463 1,11%
20 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna 223 58,68% 1 703 475 32 183 0,23%
21 Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust.1 pkt 7 lit.f 9 2,37% 123 689 44 0,02%
22 Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem 5 1,32% 1 194 951 5 x
23 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON 5 1,32% 657 271 5 0,09%
24 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem 357 93,95% 437 759 486 (*) 700 x
25 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON 357 93,95% 389 405 627 696 52,27%
26 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.4 35 9,21% 274 783 46 0,04%
27 w tym: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 15 3,95% 88 577 18 0,01%
28 Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust.4 48 12,63% 3 653 350 249 0,49%
29 Razem rehabilitacja społeczna x x 678 799 948 x 91,12%

 

 

Lp.

Opis

Kwota (zł)

30

Środki wg algorytmu

747 105 000

31

% wykorzystania

99,71%

*) Wtz w powiecie poznańskim został zlikwidowany z dniem 23.03.2015r . Liczba działających wtz wg stanu na koniec roku 699


Spośród zadań samorządów powiatowych dofinansowanych ze środków PFRON w 2015 roku, niespełna 9 proc. związanych było z rehabilitacją zawodową, zaś ponad 90 proc. dotyczyło rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W ramach pierwszej z omawianych grup zadań najwięcej powiatów przeznaczyło środki z PFRON na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy (61,05 proc.), zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (66,58 proc.), jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (57,11 proc.) oraz finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy (23,68 proc.).

Jeśli chodzi o rehabilitację zawodową, największa grupa powiatów wykorzystała środki z PFRON na dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (100 proc.), finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (93,95 proc.), dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób (98,42 proc.) oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki (77,63 proc.).

Data publikacji: 2016-03-11
Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Autor: Michał Gadomski
liczba wyświetleń: 3790

Inne aktualności z tej kategorii