informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stany zatrudnienia poz. 39 i 41 we wniosku Wn-D.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż mając na uwadze dotychczasowe wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do stanów zatrudnienia wykazywanych w pozycjach 39 i 41 we wniosku Wn-D nie należy wliczać:

  • praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,
  • osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem (macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych, rodzicielskich i innych podobnych urlopów przewidzianych w prawie państwa, któremu podlega pracownik pracodawcy wnioskującego o dofinansowanie),
  • osób przebywających na urlopie bezpłatnym,
  • osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Fundusz zwraca uwagę na zapis w artykule 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1), gdzie poza wymienionymi wprost grupami osób, które należy wliczać i nie wliczać do stanu zatrudnienia jest również zapis „Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako ułamkowa RJP”.

Wyjaśnienia dotyczące wypełnienia przedmiotowych pozycji zostały zmienione na witrynie internetowej PFRON w sierpniu 2016 r. (po otrzymaniu opinii w tej sprawie od UOKiK). Z tej przyczyny Fundusz nie będzie wzywał do zwrotu środków wypłaconych pracodawcy za okresy do lipca 2016, jeśli pracodawca ustalił efekt zachęty na zasadach obowiązujących do dnia zmiany. Niemniej jednak pracodawca jest zobowiązany stosować nowe wytyczne w kwestii wypełniania poz. 39,41 (oraz za okresy sprawozdawcze do 12/2014 poz. 40 i 42) w składanych obecnie wnioskach niezależnie od tego czy są to wnioski zwykłe, czy też korygujące.

Pracodawca jest zobligowany przeanalizować również wnioski Wn-D złożone za okresy sprawozdawcze od stycznia 2009 r., w których wykazywał nowo zatrudnionych pracowników i w związku z tym badał efekt zachęty, jeśli był do tego zobowiązany.

W przedmiotowych wnioskach należy sprawdzić według nowych wytycznych, czy zostanie wykazany efekt zachęty metodą ilościową (poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem i ewentualnie osób niepełnosprawnych - w zależności od okresu sprawozdawczego w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem i ewentualnie osób niepełnosprawnych - w zależności od okresu sprawozdawczego w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika). W przypadku braku możliwości wykazania efektu zachęty metodą ilościową, można jeszcze zbadać efekt zachęty metodą jakościową (poprzez wykazanie, iż pracownik niepełnosprawny podjął pracę na wakacie zwolnionym przez innego pracownika o tym samym zakresie obowiązków, w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy o rehabilitacji).

W przypadku ustalenia, że efekt zachęty metodą ilościową i jakościową nie został spełniony, pracodawca zobowiązany jest do:

  • sporządzenia stosownych korekt wniosków za okresy, w których przyjął nowego pracownika niepełnosprawnego (w zakresie wykazywanych stanów zatrudnienia);
  • sporządzenia stosownych korekt zerujących za okresy począwszy od sierpnia 2016 r. i zaprzestania składania kolejnych wniosków dotyczących pracowników, dla których nie ma możliwości wykazania efektu zachęty według nowych wytycznych;
  • zwrotu środków począwszy od okresu sierpień 2016 r., jeśli pozyskał je wykazując efekt zachęty na podstawie wyliczenia na wcześniejszych zasadach.

Jednocześnie Fundusz podkreśla raz jeszcze, że za okresy sprawozdawcze do lipca 2016 r. nie będzie z urzędu wzywał do zwrotu środków uzyskanych na podstawie danych wykazywanych na zasadach obowiązujących do dnia zmiany.

Pracodawca, który ustali na podstawie aktualnych warunków, że efekt zachęty jest spełniony nadal może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2016-12-30
Autor: Departament ds. Rynku Pracy
liczba wyświetleń: 8250

Inne aktualności z tej kategorii