informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Trwa rekrutacja na szkolenie "Różni podróżni - obsługa bez barier" dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy na szkolenie "Różni podróżni - obsługa bez barier" dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia europejska europejski fundusz społeczny i flaga Unii europejskiej

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA

Na 2-dniowe szkolenie zapraszamy pracowników:

 • mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność
  w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego;
 • podwykonawców zarządców dworców, świadczących usługi asysty;
 • podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego;
 • organizatorów transportu zbiorowego;
 • podwykonawców organizatorów transportu zbiorowego;

zajmujących niżej wymienione stanowiska:

 • sprzedawca biletów,
 • pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
 • pracownik infolinii,
 • członek drużyny konduktorskiej,
 • pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,
 • kontroler biletów,
 • kierowca,
 • motorniczy,
 • pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
 • trener wewnętrzny.

UWAGA: pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkoleniowym jest ok. miesięczna przerwa

Na 4-godzinne szkolenie dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego oraz organizatorów transportu zbiorowego zapraszamy:

 • prezesów/dyrektorów,
 • wiceprezesów/wicedyrektorów odpowiedzialnych za obszar obsługi klientów,
 • przedstawicieli związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział
  w szkoleniach.

UWAGA: Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu 2-dniowym jest udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego czy organizatora transportu zbiorowego w szkoleniu 4-godzinnym dla kadry zarządzającej.

Składane wnioski o udział w szkoleniu muszą zatem wskazywać uczestników 2-dniowego i 4-godzinnego łącznie.

JAK WNIOSKOWAĆ O UDZIAŁ W SZKOLENIU

Aby wziąć udział w szkoleniu:

 1. ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM SZKOLEŃ 
 2. JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ USTAL Z JAKIEGO RODZAJU POMOCY MOŻE SKORZYSTAĆ TWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO CHCĄC UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, tzn. czy może ubiegać się o wsparcie w postaci:
 3. pomocy de minimis,

czy

 1. pomocy publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, czy
 2. pomocy publicznej na szkolenia.
 3. JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ NA ADRES EMAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC DE MINIMIS, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-de-minimis/

 • wniosek o zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy de minimis;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 • wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 • oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 • oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 • oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
 • kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 • załącznik/i dot. otrzymywanej pomocy de minimis.

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ W RAMACH REKOMPENSATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-publiczna-w-ramach-rekompensaty/

 • wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej w ramach rekompensaty;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 • wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 • wykaz niezbędnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych;
 • oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 • oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
 • kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 • dokumenty pozwalające potwierdzić sytuację finansową i wielkość przedsiębiorcy (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe, informacje o wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na roczne jednostki zatrudnienia, inne dokumenty)

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIEBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ NA SZKOLENIA, tj. pokrycie od 50 do 70% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-publiczna-na-szkolenia/

 • wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
 • w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 • wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 • wykaz niezbędnego minimalnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych
 • oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 • oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 • oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji;
 • oświadczenie o niepodjęciu uprzedniego zobowiązania do udziału w szkoleniu;
 • oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych ;
 • kwestionariusze osobowe uczestników, tj. osób wskazanych w wykazie uczestników objętych wnioskiem;
 • właściwe ze na rodzaj udzielanej pomocy dokumenty pozwalające potwierdzić możliwość otrzymania zgodnej z prawem pomocy.
 1. JEŚLI JESTEŚ ORGANIZATOREM TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ NA ADRES EMAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/organizatorzy-transportu-zbiorowego/

 • wniosek o dołączenie do projektu organizatora transportu zbiorowego;
 • wykaz Uczestników objętych wnioskiem;
 • informacje o przetwarzaniu danych osobowych;
 • kwestionariusz osobowy Uczestnika objętego wnioskiem;
 • pełnomocnictwo do reprezentacji i/lub składania oświadczeń i/lub zaciągania zobowiązań
  w imieniu organizatora transportu zbiorowego.
 1. PODPISZ Z PFRON POROZUMIENIE dotyczące przeprowadzenia szkolenia dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”
 2. UZGODNIJ Z PRZEDSTAWICIELAMI REALIZATORA SZKOLEŃ, tj. Polskiego Instytutu Rozwoju sp. z o.o. (PIR sp. z o.o.) DOKŁADNE DATY I MIEJSCA SZKOLEŃ

UWAGA: Szkolenia organizowane będą w miastach wojewódzkich i powiatowych w zależności od tego skąd pochodzić będą uczestnicy.

INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW I WZORCOWO WYPEŁNIONE DOKUMENTY

Instrukcje wypełniania wniosków wraz z wzorcowo wypełnionymi dokumentami, tj. wnioskami i załącznikami do nich 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 505 57 84.

Szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier” jest realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2021-09-06
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Wydział ds. Projektów Współfinansowanych

Inne aktualności z tej kategorii