informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku. Przewiń do tłumaczenia na język migowy

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany wdokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w2016 roku :

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty zanaukę (czesne) lub dodatku nauiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję owyrażeniu zgody nazwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON wBiurze PFRON napodstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące naindywidualne rozpatrzenie sprawy. Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody nawyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - naprogresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także odpostępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – wprzypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji napoziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – wprzypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji napoziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), awprzypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – wprzypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji napoziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – wprzypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji napoziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej nakażdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji ozaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub pozłożeniu zaświadczenia zeszkoły/uczelni, żeWnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie zplanem/programem nauki/studiów.

 1. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania naopłacenie czesnego oraz dodatku nauiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia zeszkoły/uczelni, żeWnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie zplanem/ programem nauki/studiów, aw przypadku przewodu doktorskiego, pozłożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie zprzyjętym harmonogramem;
 2. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu owyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki wramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło zprzyczyn od niego niezależnych (np.stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie dozwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki narozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać zpomocy wmodule II;
 3. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, zprzyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 4. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zamieszczony jest w dziale Załączniki, poniżej.

Tłumaczenie na język migowy

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2016-10-20
Wydział Analiz i Programowania
Autor: Małgorzata Poręba

Inne aktualności z tej kategorii