informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wartości wskaźników bazowych, obowiązujących podczas oceny merytorycznej wniosków złożonych w 24 konkursie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w nawiązaniu do ustaleń podjętych na spotkaniu, które odbyło się dnia 25.10.2016 r. poniżej prezentuje wartości wskaźników bazowych obowiązujących podczas oceny merytorycznej wniosków złożonych w 24 konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 1. cel programowy 1, projekty dotyczące zadań o których mowa w § 1 pkt 2 i/lub pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172), zwanego dalej „rozporządzeniem” (projekty, których celem jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy):
  1. wartość wskaźnika bazowego dla projektów, w których przewidziane są staże zawodowe = 200,00 zł (dwieście złotych),
  2. wartość wskaźnika bazowego dla projektów, w których nie są przewidziane staże zawodowe = 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych);
 2. cel programowy 2, projekty dotyczące zadań, o których mowa w § 1 pkt 1 i/lub pkt 2 i/lub pkt 5 rozporządzenia (projekty, których celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych):
  1. wartość wskaźnika bazowego dla typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce” = 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),
  2. wartość wskaźnika bazowego dla typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką” = 80 ,00 zł (osiemdziesiąt złotych);
 3. cel programowy 3 projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 5 rozporządzenia (dla typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”), wartość wskaźnika bazowego =100,00 zł (sto złotych);
 4. cel programowy 3 projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 9 rozporządzenia (dla typu projektu „organizowanie imprez kulturalnych, sportowych”), wartość wskaźnika bazowego = 230,00 zł (dwieście trzydzieści złotych);
 5. cel programowy 4, projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia (prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielania informacji), wartość wskaźnika bazowego = 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych);
 6. cel programowy 4, projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 12 rozporządzenia:
  1. wartość wskaźnika bazowego dla projektów dotyczących opracowywania lub wydawania publikacji, z wkładem merytorycznym = 3000,00 zł (trzy tysiące złotych),
  2. wartość wskaźnika bazowego dla projektów dotyczących opracowywania lub wydawania publikacji, bez wkładu merytorycznego = 1000,00 zł (tysiąc złotych);
  3. wartość wskaźnika bazowego(koszt jednej minuty produkcji i emisji filmu) dla projektów, w których planowana jest produkcja i emisja filmów, = 5600,00 zł (pięć tysięcy sześćset złotych);
  4. wartość wskaźnika bazowego (koszt jednej minuty produkcji i emisji audycji radiowej lub telewizyjnej)dla projektów, w których planowana jest produkcja i emisja programów telewizyjnych lub produkcja i emisja audycji radiowych, = 700,00 zł (siedemset złotych).
 7. cel programowy 5, projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia (organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy):
  1. wartość wskaźnika bazowego = 270,00 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem pkt b,
  2. wartość wskaźnika bazowego dla projektów, w których co najmniej jedna forma wsparcia zakłada udział w sesji 100 lub więcej uczestników = 600,00 zł (sześćset złotych);
 8. cel programowy 5, projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia (zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników), wartość wskaźnika bazowego = 20,00 zł (dwadzieścia złotych),
Data publikacji: 2016-10-25
Wydział Analiz i Programowania
Autor: Anna Kuc-Lenartowicz

Inne aktualności z tej kategorii