informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej pieniędzy na wsparcie osób z niepełnosprawnością Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Wniosek Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w tegorocznym planie finansowym PFRON otrzymał zgodę Ministra Finansów oraz pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych. Zmiana polega na zwiększeniu kosztów realizacji niektórych zadań Funduszu. Środki pochodzą z ponadplanowych przychodów z tytułu wpłat pracodawców. Należy również podkreślić zaangażowanie Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który jako Prezes Rady Nadzorczej PFRON czynił usilne starania, aby jak najszybciej dokonać zmian finansowych będących w dyspozycji Funduszu.

Zwiększamy pomoc dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ)

Otrzymywaliśmy postulaty uczestników, pracowników i  organizatorów WTZ-tów w sprawie poprawy obecnego poziomu finansowania. Przekażemy zwiększona pulę środków do powiatów, które zostaną przeznaczone na zwiększenie finansowania pobytu każdego uczestnika warsztatów. Obecnie dotacja wynosi 15 996 zł zaś od lipca roczne wsparcie na jednego uczestnika wyniesie 16 596 złotych. Zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej spowoduje poprawę funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zapewni możliwość dalszego ich rozwoju.

WTZ przygotowują osoby z niepełnosprawnościami m.in. do aktywności zawodowej. W kraju prowadzonych jest 715 warsztatów terapii zajęciowej, z których korzysta ok. 27 tys. osób niepełnosprawnych.

"WTZ organizują zajęcia terapeutyczne, warsztatowe. Odgrywają niezwykłą rolę. Czasami w powiecie są jedynymi placówkami dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych" – mówiła Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas spotkania ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością w CPS „Dialog”.

 

Będą także nowe programy PFRON

Zwiększenie środków w planie finansowym PFRON pozwoli także na realizację nowych programów.

Uruchomiany zostanie program dotyczący prowadzenia zajęć klubowych dla osób z niepełnosprawnościami, które opuściły WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia oraz dla osób z niepełnosprawnościami będących kandydatami do uczestnictwa w WTZ. Celem programu będzie wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Będę prowadzone przez warsztaty zajęcia klubowe jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczyć ma kosztów prowadzenia zajęć klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób z niepełnosprawnościami w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia. Na realizację programu w br. planowana jest kwota 1.200 tys. zł i objęcie wsparciem 1 000 osób.

Drugi nowy program dotyczy osób z niepełnosprawnościami powyżej 25 roku życia opuszczających system edukacji. Chcemy objąć te osoby wsparciem aby uzyskały samodzielność i niezależność. Przyznawane w ramach programu dofinansowanie dotyczyć ma kosztów prowadzenia wsparcia zapewniającego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Planowany koszt realizacji programu w 2018 r. wyniesie 12.933 tys. zł. W ramach programu planowane jest objęcie wsparciem 1 500 osób.

Dzięki zmianom w planie finansowym możliwe będzie także wspieranie osób z niepełnosprawnościami poszkodowanymi w wyniku żywiołu (powódź i inne ekstremalne zdarzenia atmosferyczne oraz katastrofy naturalne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program będzie stanowił kontynuacje działań prowadzonych w poprzednim roku w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” Na realizację planuje się przeznaczyć kwotę 4.000 tys. zł celem objęcia wsparciem ok. 1.800 osób niepełnosprawnych.

 

Zwiększenie środków

W nowym planie finansowym zostały zaplanowane powiększone koszty:

  • Przelewy redystrybucyjnych o kwotę 16.784 tys. zł.
  • Program wyrównywania różnic między regionami o kwotę 11.082 tys. zł,
  • Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej is zawodowej o kwotę 40.333 tys. zł, z tego:
  • Realizacja programu „Aktywny Samorząd” o kwotę 22.200 tys. zł,
  • Realizacja trzech nowych programów o kwotę 18.133 tys. Zł.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2018-06-18
Departament Promocji i Informacji
Autor: Tomasz Wojakowski