informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wn-D i INF-D-P– nowe formularze od 1 lipca 2016 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dniem 1 lipca 2016 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji (…) dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zostały uwzględnione w brzmieniu nowego rozporządzenia, jak i samych załącznikach to tego rozporządzenia. Najważniejsze z nich dotyczą następujących kwestii:

  • za okresy sprawozdawcze począwszy od lipca 2016 r. pracodawca może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia u tego pracodawcy, bez względu na datę zatrudnienia. W objaśnieniu numer 11 załącznika INF-D-P doprecyzowano, iż w opisanej sytuacji pracodawca wskazuje w poz. nr 48 – pole nr 1 „Tak”.
  • za okresy sprawozdawcze począwszy od lipca 2016 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku . W objaśnieniu numer 15 załącznika INF-D-P doprecyzowano, iż w przypadku gdy nie wypłacono wynagrodzenia dodnia złożenia wniosku Wn-D, to poz. 53 „Pomniejszenia” równa jest poz. 52 „Koszty płacy”.
  • w objaśnieniu nr 14 załącznika Wn-D doprecyzowano, że wskazując liczbę osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym, należy uwzględniać pracowników wrozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także wykonawców pracy nakładczej, októrych mowa w art. 28 ust. 3 ustawy orehabilitacji, anastępnie zastosować wyłączenia zestanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 tej ustawy.

Pozostałe zmiany, wprowadzane niniejszym rozporządzeniem, służą zwiększeniu dostępności formularzy do potrzeb osób niepełnosprawnych albo mają charakter porządkujący, doprecyzowujący i upraszczający.

Pomimo tego, że załączniki do nowego rozporządzenia nie uległy zasadniczym zmianom w stosunku do obowiązujących dotychczas, począwszy od wynagrodzeń należnych za miesiąc lipiec 2016 r. należy stosować aktualnie obowiązujące wzory dokumentów:

Korekty wniosku Wn-D i formularza INF-D-P za okresy począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. składa się również na nowych wzorach dokumentów określonych ww. rozporządzeniem.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.

Data publikacji: 2016-07-01
Autor: Ewa Kasprzak

Inne aktualności z tej kategorii