informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Dot. Zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zadań Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Logotypy, Fundusze europejskie oraz Unia Europejska - Europejski Fundsz Rozwoju Regionalnego

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 

 1. Proszę o załączenie do zapytania ofertowego listy planowanych postępowań
  w projekcie „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”, o których jest wzmianka w pkt IV tiret drugie Zapytania ofertowego wraz z harmonogramem ich ogłaszania. Dla kompleksowego i rzetelnego przygotowania oferty cenowej
  w przedmiotowym postępowaniu koniecznym jest uzyskanie informacji w zakresie liczby planowanych zamówień, ich wartości lub wskazania liczby postępowań poniżej i powyżej progów unijnych oraz wskazania liczby zapytań ofertowych (pkt IV tiret drugie Zapytania ofertowego), co do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych. Ma to również szczególne znaczenie z uwagi na fakt, iż Zamawiający w pkt VI Zaproszenia wskazuje, że umowa zostanie zawarta na czas określony tj. do 31.12.2017 roku tj. na okres nie dłuższy niż 3,5 miesiąca.
  Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach projektu planowane są do przeprowadzenia 4 postępowania przetargowe:
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę hostingu – prognozowana wartość zamówienia 1.000.000,00 zł, (planowany termin upublicznienia informacji o zamówieniu winien nastąpić w okresie 28.09-30.11.2017 r.),
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na szkolenia i konsultacje pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego – prognozowana wartość zamówienia 510.000,00 zł, (planowany termin upublicznienia informacji
   o zamówieniu winien nastąpić w okresie 03.11-28.11.2017 r.),
  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia na uruchomienie Infolinii – prognozowana wartość zamówienia 569.000,00 zł (planowany termin upublicznienia informacji o zamówieniu winien nastąpić w okresie
   30.09-30.12.2017 r.),
  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia na uruchomienie platformy
   e-learningowej – prognozowana wartość zamówienia 123.000,00 zł (planowany termin upublicznienia informacji o zamówieniu winien nastąpić
   w okresie 30.03-30.04.2018 r.).Ponadto Zamawiający informuje, iż ilość zapytań ofertowych wynikać będzie z bieżących potrzeb działań projektowych, w związku z czym Zamawiający nie wskazuje na konkretną liczbę.
 2. Proszę o wskazanie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w składzie komisji przetargowych, np. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, członek wraz z podaniem zakresu jego obowiązków wynikających z wewnętrznych uregulowań Zamawiającego.
  Zamawiający wyjaśnia, iż Specjalista ds. zamówień publicznych w składzie Komisji przetargowej będzie pełnił funkcję sekretarza, w ramach której będzie zobowiązany m.in. do:
  • współpracy przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej w zakresie towarów i usług zamawianych w ramach projektu,
  • współpracy przy przygotowaniu projektów umów w zakresie towarów i usług zamawianych w ramach projektu,
  • współpracy przy przygotowaniu zapisów umów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • wsparcia w negocjacjach warunków umów związanych z realizacją projektu,
  • przygotowywania analiz i ekspertyz w zakresie zgodności przeprowadzanych w ramach projektu postępowań przetargowych z prawem zamówień publicznych oraz wytycznymi Komisji Europejskiej,
  • wsparcia w ramach prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców i odwołania.
 3. Proszę o załączenie do zapytania ofertowego - wzoru umowy cywilnoprawnej, o której jest wzmianka w pkt III ppkt 2 Zapytania ofertowego.
  Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Proszę o doprecyzowanie, wypunktowanie zakresu, czynności/działań specjalisty
  ds. zamówień publicznych, w szczególności z uwagi na fakt, iż Zamawiający w pkt IV Zaproszenia używa zamiennie zwrotów - "sporządzenie dokumentacji", "opracowywanie" oraz "współpraca w przygotowaniu", co również uniemożliwia rzetelną wycenę oferty.
  Patrz pytanie nr 2.
 5. Proszę o potwierdzenie, że specjalista ds. zamówień publicznych nie będzie odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie opisu przedmiotów zamówienia,
  a jedynie za ich weryfikację formalno-prawną pod kątem poprawności z ustawą prawo zamówień publicznych.
  Zamawiający potwierdza.
 6. Jaka jest wartość projektu?
  Zamawiający informuje, iż wartość projektu wynosi 26.593.986,50 zł.
 7. Jakiego rodzaju zamówienia będą udzielane i na jakie kwoty?
  Patrz pytanie nr 1.
 8. Czy wartość któregokolwiek z zamówień przekracza tzw. progi unijne?
  Patrz pytanie nr 1.
 9. Zwracam się z prośbą o przesłanie planu zamówień opracowanego dla niniejszego projektu. Informacje na temat ilości i wartości postępowań przewidzianych w projekcie, umożliwią dokonanie prawidłowej wyceny niniejszej usługi.
  Patrz pytanie nr. 1
 10. Proszę o zaznaczenie, które z zadań zostały już zrealizowane i nie wymagają zaangażowania.
  Patrz pytanie nr. 1

Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sow@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” r w nieprzekraczalnym terminie do
dn. 14 września 2017 r. do godz. 16:00 .

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: www.pfron.org.pl/bip oraz w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Data publikacji: 2017-09-12
Projekt pn. "System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON"
Autor: Kinga Rolnicka-Zemła
liczba wyświetleń: 1466