informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wyniki oceny merytorycznej czwartego otwartego konkursu pt.: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ni

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w czwartym otwartym konkursie pt.: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych".

Wyniki oceny merytorycznej

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach czwartego otwartego konkursu pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” (2019 r.)

Tabela nr 1. Wniosek pozytywnie oceniony merytorycznie

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Liczba punktów

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max" w Warszawie

Adaptacja kulturowa i ocena skuteczności programu PEERS w procesie tworzenia wystandaryzowanych i opartych na dowodach metod rehabilitacji społecznej nastolatków i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

46,75 punktówTabela nr 2. Wnioski negatywnie ocenione merytorycznie

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Liczba punktów

Polski Związek Niewidomych w Warszawie

DASVIN- autodiagnoza potrzeb osób słabowidzących i tracących wzrok

47,50 punktów

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Zwiększenie mobilności kierowców z dysfunkcjami motorycznymi za pomocą samochodów o częściowej autonomizacji jazdy

47,50 punktów

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Kompleksowy Program Rehabilitacji Pozytywnej - nowatorski program rehabilitacji osób niepełnosprawnych psychicznie nacelowany na aktywowanie procesu poszukiwania zatrudnienia lub kształcenia się

47,00 punktów


Wnioski wymienione w tabeli nr 2 uzyskały negatywną ocenę merytoryczną ze względu na nieosiągnięcie wymaganych progów punktowych w określonych kryteriach oceny merytorycznej.

Odwołanie od oceny merytorycznej

Zgodnie z zasadami Wnioskodawca może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od oceny merytorycznej wniosku na adres badania@pfron.org.pl; odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Podstawa prawna odwołania od oceny merytorycznej

Zapisy w rozdziale VII „Szczegółowych zasad finansowania badań w ramach konkursu „Innowacje społeczne i techniczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych, moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych”.

Ponowna ocena merytoryczna wniosku przez komisję oceny merytorycznej przeprowadzana jest zgodnie z regulaminem prac komisji.

Decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosków podejmie Zarząd PFRON. Biuro PFRON powiadomi Wnioskodawców o podjętej decyzji, w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Data publikacji: 2019-08-27
Departament ds. Programów
Autor: Wydział ds. Badań i Analiz

Inne aktualności z tej kategorii