informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Termin składania prac

do 20 września 2023 r. do godz. 23:59

Miejsce składania prac

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Uczestnicy i warunki konkursu

 • Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie;
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu;
 • Prace do Konkursu może zgłosić: autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej;
 • Zalecane jest, aby prace przesłane na Konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) – wymóg ten jest zalecany jednak nie obligatoryjny.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu nie jest gwarancją otrzymania nagrody.

Kategorie prac magisterskich i doktorskich

Zgłoszona praca musi podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • rehabilitacja medyczna.

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 7 000 zł,

II nagroda w wysokości 5 000 zł,

III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 13 000 zł,

II nagroda w wysokości 11 000 zł,

III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Sposób składania prac

Wersję elektroniczną pracy w formacie pdf oraz docx wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

 1. Formularz zgłoszeniowy - wypełniony i podpisany cyfrowo bądź odręcznie,
 2. recenzje pracy,
 3. oświadczenie uczestnika konkursu o braku konfliktu interesów z członkami Komisji Konkursowej,

Wyniki konkursu

Informacje o wynikach Konkursu oraz uroczystej gali wręczenia nagród zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

Komisja konkursowa XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi”:

 1. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) – Przewodniczący Komisji;
 2. Joanna Bugajska (Centralny Instytut Ochrony Pracy) – Wiceprzewodniczący Komisji;
 3. Danuta Cichy (Instytut Badań Edukacyjnych) – Członek Komisji;
 4. Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Członek Komisji;
 5. Robert Jonak (PZU Zdrowie) – Członek Komisji;
 6. Bożena Kurkus-Rozowska (Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego) – Członek Komisji;
 7. Marta Makara-Studzińska (Uniwersytet Jagielloński) – Członek Komisji;
 8. Wojciech Otrębski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Członek Komisji;
 9. Ewa Pisula (Uniwersytet Warszawski) – Członek Komisji;
 10. Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Łódzki) – Członek Komisji;
 11. Aleksandra Polak-Sopińska (Politechnika Łódzka) – Członek Komisji;
 12. Gertruda Uścińska (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Członek Komisji;
 13. Wiktor Zawieska (Centralny Instytut Ochrony Pracy) – Członek Komisji;
 14. Hanna Żuraw (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Członek Komisji;
 15. Patrycja Haupt (Politechnika Krakowska) – Członek Komisji;
 16. Izabela Mrochen (MultiAccess Centre) – Członek Komisji;
 17. Monika Zima-Parjaszewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej) – Członek Komisji;
 18. Ewa Kuryłowicz (Politechnika Warszawska) – Członek Komisji;
 19. Michał Bohm (Politechnika Opolska) – Członek Komisji;
 20. Andrzej Fal (Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego) – Członek Komisji.
Data publikacji: 2023-06-22
Autor: Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej

Inne aktualności z tej kategorii