informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XIX Europejska Konferencja Służb Socjalnych w Warszawie

„Tworzenie aktywnego i opiekuńczego społeczeństwa: innowacja, udział, wspólnota” to hasło tegorocznej XIX Europejskiej Konferencji Służb Socjalnych organizowanej przez European Social Network (ESN), która odbyła się w dniach 6 – 8 lipca 2011 r. w Warszawie w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Pomoc społeczna to relacja miedzy dwojgiem ludzi: tym, który potrzebuje pomocy i tym, który pomaga. Za tą na pozór prostą relacją kryje się skomplikowana sieć powiązań między podmiotami, które finansują, planują, regulują, zarządzają i świadczą usługi.

Konferencja odbywa się cyklicznie od blisko dwudziestu lat, jest okazją do wymiany poglądów osób planujących i realizujących zadania z zakresu polityki społecznej z wielu krajów Europy. Delegaci reprezentują najczęściej kadrę zarządzającą służbami społecznymi, zdrowia i zatrudnienia. Pracują zarówno na szczeblach samorządu terytorialnego, jak i w administracji państwowej, są tam również działacze organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu. W XIX Europejskiej Konferencji Służb Socjalnych wzięło udział około 400 delegatów z 30 krajów. Wśród prelegentów byli m.in.:

 • JAROSŁAW DUDA, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • SŁAWOMIR PIECHOTA, Poseł na Sejm RP i Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • CHRIS GRAYLING, Minister ds. Zatrudnienia, Wielka Brytania,
 • MARIE-ANNE MONTCHAMP, Sekretarz stanu ds. Współpracy i Spójności Społecznej w Gabinecie Ministerstwa Współpracy i Spójności Społecznej, Francja
 • MARTIN KNAPP, London School of Economics and Political Science (Londyńska Szkoła Ekonomii i Nauk Społecznych) oraz Instytut Psychiatrii w King's College London, Wielka Brytania
 • ELIZABETH MESTHENEOS, była przewodnicząca AGE (Europejska Platforma Osób Starszych)
 • IOANNIS VARDAKASTANIS, Prezydent Europejskiego Forum Niepełnosprawności (EDF)
 • PIOTR PAWŁOWSKI, Prezes Fundacji Integracja, Polska
 • ZUZANA FILIPKOVÁ, Dyrektor, Diakonia Śląska, Republika Czeska
 • VIRGINIA BRÁS GOMES, Starszy doradca ds. Polityki socjalnej, Ministerstwo Pracy i Solidarności Socjalnej, Portugalia
 • KAI LEICHSENRING, Starszy Researcher z Europejskiego Centrum Badań nad Polityką Socjalną i Dobrobytem w Wiedniu
 • ANDERS MORIN, Rzecznik ds. polityki socjalnej w Szwedzkiej Konfederacji Przedsiębiorców, Szwecja
 • JAN PFEIFFER, były Przewodniczący europejskiej grupy eksperckiej ds. deinstytucjonalizacji
 • ANDREW LOWE, Przewodniczący Stowarzyszenia Dyrektorów Pracy Socjalnej, Szkocja, Wielka Brytania
 • HUGH FRAZER, Profesor z Uniwersytetu Narodowego w Irlandii i były Dyrektor Irlandzkiej Agencji Rządowej do Walki z Ubóstwem.

Drugi dzień konferencji. Wśród prelegentów Poseł Sławomir Piechota Trzydniowa konferencja dotyczyła kwestii opieki nad osobami starszymi, polityki rodzinnej, integracji migrantów, zatrudnienia, zarządzania zasobami w służbach publicznych. Trzy sesje plenarne, a także warsztaty stanowiły okazję do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i budowania kontaktów zawodowych na poziomie międzynarodowym. Lars-Göran Jansson, przewodniczący European Social Network, witając gości I Sesji Plenarnej, powiedział, że jej celem jest wypracowanie rozwiązań, których podstawą będzie równowaga pomiędzy świadczeniodawcami pomocy socjalnej a tymi, którzy wymagają pomocy.– Zdajemy sobie sprawę, że budżety na służby społeczne są redukowane przez kryzys, ale te służby w roli lidera są najlepszą inwestycją na przyszłość- podkreślił.

W przesłaniu, wystosowanym do uczestników Konferencji, Prezydent RP Bronisław Komorowski zaznaczył, że inauguracja Prezydencji Andrew Lowe, Przewodniczący Stowarzyszenia Dyrektorów Pracy Socjalnej, Szkocja, Wielka Brytania polskiej w UE jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji nad tworzeniem aktywnego i opiekuńczego społeczeństwa, zaś Konferencja daje szansę na dyskusję i wymianę doświadczeń. Przypomniał, iż aktywna polityka integracji społecznej należy do priorytetów polskiej Prezydencji. Sesję plenarną otworzył Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wystąpieniem "Priorytety społeczne programu Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej". Podkreślił wagę tego wydarzenia otwierającego poniekąd polską Prezydencję, które stanowi okazję do poszerzenia horyzontów, wypracowania wniosków, podzielenia się dobrymi praktykami. Przypomniał, że tak społeczeństwo Polski, jak i pozostałych krajów unijnych, starzeje się w szybkim tempie. Maleje też liczba dzieci. Stwarza to ryzyko załamania się systemów zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia. Z drugiej strony, wydłużenie życia powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi nie tylko medyczne, ale też takie, które pozwolą osobom starszym na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Stwierdził też, że coraz mniej osób pracuje. – Wykorzystanie potencjału wykluczonych z rynku pracy jest kluczem do powodzenia – powiedział Minister. - Jednak sposobem na osiągnięcie sukcesu nie musi być wzrost środków finansowych, ale większa efektywność ich wykorzystania, gdyż nadmiernie rozbudowany system Zuzana Filipková, Dyrektor, Diakonia Śląska, Republika Czeska świadczeń skutkuje biernością osób z niech korzystających.- Odpowiedź na pytanie, jak zmierzyć się z tymi wyzwaniami, daje Strategia „Europa 2020”. Ma ona zapewnić inteligentny, zrównoważony i włączający rozwój. W niej sformułowano konkretne cele i wytyczne: w sprawie zatrudnienia, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Minister Jarosław Duda przypomniał też polskie priorytety w zakresie polityki społecznej: solidarność między pokoleniami, aktywna Europa i partnerstwo obywatelskie. Obiecał, że zostaną podjęte zobowiązania dla Europy bez barier : dostępność, uczestnictwo, równość, zatrudnienie, ochrona socjalna i zdrowie; te problemy związane z sytuacją osób niepełnosprawnych mają być włączone w prace UE podczas polskiej Prezydencji. Stwierdził, że wyzwania, stojące przed nowoczesną polityką społeczną, mogą być szansą na stworzenie nowych miejsc pracy, priorytety – nowym impulsem do stawiania czoła wyzwaniom, zaś nowe ramy finansowe pozwolą na skuteczniejsze wykorzystanie środków. Problematyka wystąpień dotyczyła głównie zagadnień promowania aktywnego i zintegrowanego społeczeństwa, które zapewnić ma Pies przewodnik, niby śpi ale jednak w pracy jednostkom możliwość dynamicznego rozwijania swojego potencjału, a także niesienia wsparcia i opieki tym, którzy nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu publicznym. Dyskutowano, jakie zobowiązania mają rządy, służby społeczne, samorząd terytorialny i sami obywatele w procesie wspierania osób, najczęściej od dawna wykluczonych, w powrocie na rynek pracy i wzmacniania ich poczucia niezależności i podnoszenia jakości życia. Ważnym zagadnieniem konferencji była również odpowiedzialność publiczna i osobista w zabezpieczeniu finansowania opieki socjalnej. Dyskutowano nad tworzeniem nowych form wsparcia dla osób wymagających opieki, w tym osób starszych i ze znacznymi niepełnosprawnościami. Rynek świadczeń socjalnych wymaga stałego monitorowania jakości usług, które powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Obserwuje się tendencję do świadczenia usług w miejscu zamieszkania, a nie w zinstytucjonalizowanych domach pomocy. Następuje transformacja domów pomocy społecznej – stają się one bardziej ośrodkami rehabilitacji, pobytów czasowych, a nie miejscem stałego, biernego pobytu. Panel dyskusyjny Tworzenie nowoczesnych społecznych usług środowiskowych polegać powinno na przechodzeniu od pasywnej opieki instytucjonalnej do aktywnej pomocy środowiskowej. Musi być oparte na wartościach etycznych, prawach człowieka, szacunku dla odbiorcy świadczeń socjalnych i pielęgniarskich, szczególnie przy opiece długoterminowej. Kluczowym zagadnieniem Konferencji było budowanie spójnych i aktywnych wspólnot lokalnych oraz tworzenie warunków dla pełnego i niezależnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

Pomoc społeczna to relacja miedzy dwojgiem ludzi: tym, który potrzebuje pomocy i tym, który pomaga. Za tą na pozór prostą relacją kryje się skomplikowana Przekaz wideo – Benedikte Kiaer, Minister Spraw Społecznych, Dania sieć powiązań między podmiotami, które finansują, planują, regulują, zarządzają i świadczą usługi. Zaprezentowany na konferencji Raport ESN z 2010 roku stał się punktem wyjścia do dyskusji nad formalnymi i nieformalnymi „kontraktami” wiążącymi elementy tej sieci oraz nad tym, jak mogą one przyczyniać się do podnoszenia jakości długoterminowych usług opiekuńczych w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej w Europie oraz w jaki sposób stojące wyzwania mogą przyczynić się do lepszej integracji społecznej, udziału w życiu publicznym i do rozwoju nowoczesnych, przyjaznych usług środowiskowych. Na warsztatach poruszano zagadnienia dotyczące bezpośrednio osób niepełnosprawnych, m.in.:

 • Życie w społeczności jako prawo człowieka
 • Promowanie fundamentalnych praw osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami zdrowia psychicznego
 • Aktywizacja zawodowa osób o wysokim stopniu niepełnosprawności – jak sprostać wyzwaniu?

Więcej informacji w BIFRON nr 1-2/2011 oraz na www.esn-eu.org

Konferencja dofinansowana m.in. ze środków PFRON.

Dyskusje kuluarowe

Data publikacji: 2011-08-05
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Joanna Kowtun

Inne aktualności z tej kategorii