informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy na I Konferencję naukowo-szkoleniową "Mobilność osób o szczególnych potrzebach"

Zapraszamy na I Konferencję naukowo-szkoleniową "Mobilność osób o szczególnych potrzebach", która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 października 2023 r. 

Konferencja objęta jest honorowym patronatem

 • Rektora – Komendanta WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka
 • Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 • Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Organizatorzy konferencji:

 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tematyka konferencji:

Konferencja adresowana jest do osób, instytucji oraz organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych aktualnym stanem i pespektywami rozwoju środków transportu indywidualnego w zakresie korzystania z nich przez osoby o szczególnych potrzebach (OSP – m.in. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby osłabione chorobami, ofiary wypadków i katastrof drogowych, żołnierze weterani, osoby ze stresem pourazowym).

Podczas Konferencji chcemy zaprezentować przesłanki do doskonalenia pojazdów przeznaczonych dla OSP umożliwiające zwiększenie mobilności tych osób oraz zmniejszające zagrożenia wypadkami drogowymi i powodujące minimalizację ich skutków.

Ważnym celem Konferencji będzie promowanie projektowania uniwersalnego w obszarze transportu indywidualnego umożliwiającego wypracowywanie i upowszechniane innowacyjnych rozwiązań oraz standardów usług powszechnych przyjaznych OSP, co jest szczególnie ważne w kontekście kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej.

Program Konferencji

Program Konferencji koncentruje się wokół czterech obszarów tematycznych:

 1. Osoby o szczególnych potrzebach a bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 2. Projektowanie uniwersalne, w szczególności w transporcie i mobilności indywidualnej.
 3. Mobilność osób z niepełnosprawnościami.
 4. Aspekty środowiskowe oraz społeczne mobilności osób ze szczególnymi potrzebami

Zakładamy, że Konferencja i dyskusje jej towarzyszące staną się inspiracją do podejmowania oryginalnych i innowacyjnych badań w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze utylitarnym.

Na Konferencję zostaną zaproszeni producenci pojazdów przeznaczonych dla OSP z możliwością prezentacji swoich wyrobów.

Trwałym efektem Konferencji będzie wydawnictwo, w którym zostaną opublikowane wszystkie zaprezentowane referaty. Ambicją organizatorów Konferencji jest aby materiały konferencyjne stanowiły istotny materiał szkoleniowy i źródłowy i były przydatne w pracy i działalności uczestników Konferencji.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych współpracujących i wspomagających OSP oraz wytwarzających produkty na ich rzecz, środowiska naukowe oraz kadrę i studentów uczelni wyższych, nauczycieli szkól średnich, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej (zajmujących się ruchem drogowym), Wydziałów Komunikacji i Stacji Kontroli Pojazdów oraz inne podmioty zainteresowane tematyką Konferencji.

Miejsce Konferencji

Klub WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 01-476 Warszawa (teren otwarty)

Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji

Informujemy, że do chwili obecnej chęć udziału w Konferencji zgłosiło 155 osób, w tym 45 osób z referatami oraz 8 wystawców swoich wyrobów i usług dedykowanych osobom o szczególnych potrzebach.

Zapraszamy do:

 • aktywnego udziału (z referatem lub z prezentacją swoich produktów lub usług);
 • biernego udziału (bez wystąpienia).

Na zgłoszenia kolejnych osób, które będą chciały uczestniczyć w konferencji biernie, czekamy do 22 października 2023 r.

Uczestnictwo w Konferencji prosimy zgłaszać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Centrum cwod.wim.wat.edu.pl/konferencja-naukowo-szkoleniowa/ lub przesyłając wypełniony druk zgłoszenia (załącznik do komunikatu) pocztą elektroniczną na adres: cwod.wim@wat.edu.pl

Opłaty konferencyjne

Udział w Konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch są bezpłatne.

Ważne terminy:

 • do 22 października 2023 – zgłaszanie chęci udziału w Konferencji;
 • 18 października 2023 – Komunikat nr 3 z autorami i tytułami referatów prezentowanych na Konferencji w poszczególnych sesjach;
 • 26-27 października 2023 – Konferencja

Szczegółowych informacji o Konferencji udzielają:

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący: Dr hab. inż. Jerzy. Jackowski, prof. WAT (WAT)
Z-ca przewodniczącego: Dr hab. Monika Mynarska, prof. UKSW (UKSW)
Z-ca przewodniczącego: Prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski (ITS)

Członkowie:

Mgr Krzysztof Czechowski (PFRON)
Dr Agnieszka Drewniak (PFRON)
Dr hab. inż. Mirosław Gidlewski, prof. WAT (WAT)
Dr Dominik Gołuch (UKSW)
Prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Marek Guzek, prof. PW (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska)
Insp. Anna Jędrzejewska-Szpak (Centrum Szkolenia Policji w Legionowie)
Dr hab. inż. Jerzy Jurecki, prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska)
Dr hab. inż. Witold Luty (Ł-PIMOT)
Dr Monika Małkiewicz (UKSW)
Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (WAT)
Mgr Tomasz Matuszewski (WORD Warszawa, Mazowiecka Rada BRD)
Prof. dr hab. inż. Leon Prochowski (WAT)
Dr Paulina Rosińska (UKSW)
Prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk (Politechnika Świętokrzyska)
Dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska (UKSW)
Dr inż. Kamil Sybilski (WAT)
Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak (ITS)
Prof. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek (WAT)
Dr Beata Stasiak-Cieślak (ITS)
Dr hab. inż. Maciej Sydor (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Dr hab. inż. Bartosz Wieczorek (Politechnika Poznańska)
Dr Aneta Wnuk (ITS)

Komitet Organizacyjny Konferencji

Eugeniusz Błaszczak (WAT), Władysława Gołąb (WAT), mgr Anna Górska (ITS), Piotr Kwitowski (WAT) – przewodniczący, dr Piotr Malawko (ITS), mgr inż. Tomasz Mantur, dr inż. Tomasz Szczepański (ITS), mgr Agata Tomasik (PFRON).

Przewidywany harmonogram Konferencji*)

1 dzień – czwartek, 26.10.2023.

 • 8.30-9.30 Rejestracja uczestników
 • 9.30-11.00 Uroczyste otwarcie Konferencji i sesja wprowadzająca
 • 11.00-11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30-13.30 I sesja plenarna: Osoby o szczególnych potrzebach a bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • 13.30-15.00 Przerwa kawowa i zwiedzanie ekspozycji wystawców pojazdów i urządzeń dedykowanych osobom o szczególnych potrzebach
 • 15.00-16.00 Przerwa obiadowa
 • 16.00-18.00 II sesja plenarna: Projektowanie uniwersalne
 • 19.00 Uroczysta kolacja

2 dzień – piątek, 27.10.2023.

 • 9.00-11.00 III sesja plenarna: Mobilność osób z niepełnosprawnościami
 • 11.00-11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30-12.30 Sesja plakatowa
 • 12.30-14.30 IV sesja plenarna: Aspekty środowiskowe oraz społeczne mobilności osób ze szczególnymi potrzebami
 • 14.30-15.00 Przerwa kawowa
 • 15.00-15.30 Zakończenie Konferencji
 • 15.30 Obiad

*) godziny rozpoczęcia i zakończenia Konferencji nie ulegną zmianie

Data publikacji: 2023-10-09
Autor: Biuro ds. Komunikacji

Inne aktualności z tej kategorii