informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy pracowników sektora transportu zbiorowego do udziału w szkoleniu "Różni podróżni - obsługa bez barier"

REKRUTACJA NA SZKOLENIE „RÓŻNI PODRÓŻNI” DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia europejska europejski fundusz społeczny i flaga Unii europejskiej
Przypominamy o trwającej rekrutacji na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”

Jest ono realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

OD CZERWCA 2021 R. W SZKOLENIU UCZESTNICZYĆ MOGĄ TAKŻE PRACOWNICY ORGANIZATORÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA RÓŻNI PODRÓŻNI

Uczestnikami szkolenia Różni podróżni mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1) uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

a) sprzedawca biletów,

b) pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,

c) pracownik infolinii,

d) członkowie drużyny konduktorskiej,

e) pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,

f) kontroler biletów,

g) kierowca,

h) motorniczy,

i) pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,

j) trenerzy wewnętrzni;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

a) sprzedawca biletów,

b) pracownik obsługi dworca;

III. pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;

IV. pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;

V. pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów

VI. pracownicy organizatorów transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

 1. sprzedawca biletów,
 2. kontroler biletów,
 3. pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
 4. pracownik infolinii,
 5. kierowca,
 6. pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
 7. trenerzy wewnętrzni,
 8. pracownicy podwykonawców organizatorów transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

III. pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 3. IV. przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach;

IV. przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach;

V. pracownicy organizatorów transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

 1. dyrektor,
 2. wicedyrektor,
 3. przedstawiciele związków zawodowych, działający u organizatorów transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.

UWAGA: Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego czy organizatora transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2.

Składane wnioski muszą zatem wskazywać uczestników szkolenia typu 1 i typu 2 łącznie.

JAK WNIOSKOWAĆ O UDZIAŁ W SZKOLENIU RÓŻNI PODRÓŻNI

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM SZKOLEŃ 

2. JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ USTAL Z JAKIEGO RODZAJU POMOCY MOŻE SKORZYSTAĆ TWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO CHCĄC UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, tzn. czy może ubiegać się o wsparcie w postaci:

a. pomocy de minimis,

czy

b. pomocy publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, czy

c. pomocy publicznej na szkolenia.

3. JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ NA ADRES EMAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC DE MINIMIS, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-de-minimis/

 1. wniosek o zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy de minimis;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 4. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 5. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 6. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 7. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 8. informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
 9. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 10. załącznik/i dot. otrzymywanej pomocy de minimis.

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ W RAMACH REKOMPENSATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-publiczna-w-ramach-rekompensaty/

 1. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej w ramach rekompensaty;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 4. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 5. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 6. wykaz niezbędnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych;
 7. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 8. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 9. informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
 10. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 11. dokumenty pozwalające potwierdzić sytuację finansową i wielkość przedsiębiorcy (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe, informacje o wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na roczne jednostki zatrudnienia, inne dokumenty)

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIEBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ NA SZKOLENIA, tj. pokrycie od 50 do 70% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-publiczna-na-szkolenia/

 1. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
 3. w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 4. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 5. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 6. wykaz niezbędnego minimalnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych
 7. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 8. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 9. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 10. oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji;
 11. oświadczenie o niepodjęciu uprzedniego zobowiązania do udziału w szkoleniu;
 12. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 13. informacja o przetwarzaniu danych osobowych ;
 14. kwestionariusze osobowe uczestników, tj. osób wskazanych w wykazie uczestników objętych wnioskiem;
 15. właściwe ze na rodzaj udzielanej pomocy dokumenty pozwalające potwierdzić możliwość otrzymania zgodnej z prawem pomocy.

  4. JEŚLI JESTEŚ ORGANIZATOREM TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ NA ADRES EMAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Strona www

1) wniosek o dołączenie do projektu organizatora transportu zbiorowego;

2) wykaz Uczestników objętych wnioskiem;

3) informacje o przetwarzaniu danych osobowych;

4) kwestionariusz osobowy Uczestnika objętego wnioskiem;

5) załącz pełnomocnictwo do reprezentacji i/lub składania oświadczeń i/lub zaciągania zobowiązań w imieniu organizatora transportu zbiorowego.

 1. PODPISZ Z PFRON POROZUMIENIE dotyczące przeprowadzenia szkolenia dofinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”
 2. UZGODNIJ Z PRZEDSTAWICIELAMI REALIZATORA SZKOLEŃ, tj. Polskiego Instytutu Rozwoju sp. z o.o. (PIR sp. z o.o.) DOKŁADNE DATY I MIEJSCA SZKOLEŃ

INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW I WZORCOWO WYPEŁNIONE DOKUMENTY

Instrukcje wypełniania wniosków wraz z wzorcowo wypełnionymi dokumentami, tj. wnioskami i załącznikami do nich 

 

 

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2021-06-29
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Wydział ds. Projektów Współfinansowanych

Inne aktualności z tej kategorii